Steun ons! – Stichting Speciaal Onderwijs Leiden actief in Kenia


30 september 2018
Categorie: Nieuws van leden

In 2003 is stichting gehandicapten Kwale opgericht, een initiatief vanuit (grotendeels) het speciaal onderwijs in Leiden. Kinderen met een beperking, verstandelijk en/of lichamelijk krijgen in Nederland gedegen onderwijs in goed gefaciliteerde scholen. In Kenia is dit een vergeten groep. Voor hen willen we ons hard maken! Ook zij moeten naar school kunnen. Stichting gehandicapten Kwale heeft inmiddels een aantal ‘special units’ gerealiseerd in de buurt van reguliere scholen. Ook zorgt de stichting voor slaapgelegenheid, hebben we toiletvoorzieningen opgeknapt/vernieuwd en zijn er bij de speciale units keukens gerealiseerd om in het eigen onderhoud te kunnen voorzien. We brengen kennis over aan de tuinmannen , zodat er groente verbouwd kan worden. Heel dankbaar werk dus!

 

Om ervoor te zorgen dat eea goed verloopt bij de bouw, dat er toezicht is en blijft op de al gerealiseerde gebouwen/voorzieningen en er aandacht is voor nieuwe projecten voor deze speciale doelgroep gaan leden van de stichting gehandicapten Kwale een keer in de anderhalf jaar naar Kenia.

 

De stichting is klein. Op de scholen vinden jaarlijks acties plaats om gelden binnen te halen, hebben we in januari een bridgedrive en in september een ‘Italiaanse avond’ met lekker door ons zelf gemaakte gerechten. Van deze inkomsten kunnen we goede dingen doen voor de kinderen daar. Er zit helaas geen geld in kas om daarnaast (een deel van) de reis te bekostigen.

 

Voorheen werd een deel van de reiskosten bekostigd door een sponsor. Deze sponsor heeft na jaren besloten hiermee te stoppen. We zijn nu op zoek naar nieuwe sponsorgelden, specifiek om bij te dragen aan de reiskosten.  De reiskosten zijn opgebouwd uit een bijdrage van: de stichting, de school waar de medewerker werkzaam is, de leden zelf en sponsors.

 

Met 50 bedrijven die elk €100 per jaar sponsoren zijn we uit de problemen! Help ons om dit goede werk te kunnen voortzetten en bezoek onze website voor verdere informatie: www.sgkwale.nl

 

We zullen natuurlijk de naam van uw bedrijf vermelden op onze site, onze nieuwsbrief en daar waar mogelijk in Kenia zelf. U ontvangt onze nieuwsbrief met uitnodiging voor onze jaarlijkse activiteiten.

 

Vermeld bij uw betaling ‘bijdrage reiskosten’, zodat uw bijdrage als geoormerkt wordt.

 

Namens alle kinderen met een beperking in district Kwale in Kenia en onze stichting wil ik u alvast hartelijk bedanken.

 

Stijnie de Graaf

Directeur