NIEUWS

|

Locatie Oostvlietpolder nodig als alternatief, of niet?

De Leidse gemeenteraad buigt zich deze week over de visie op de fysieke omgeving waarin we wonen, werken, opgroeien en verblijven. Eén van de speerpunten van de Omgevingsvisie voor de komende jaren is het realiseren van extra woningen. Deze zijn hard nodig om de huidige en toekomstige bewoners en werknemers van een (betaalbare) woning te voorzien. Belangenbehartiger Ondernemend Leiden steun…
| ,

MKB-deal digitalisering aangevraagd

Ondernemend Leiden neemt deel aan de projectboard MKB-deal om mee te denken over invulling en monitoring van de MKB-deals. Wij verbinden ons om partijen en partners te informeren, verbinden en activeren. In bijgevoegde toolbox staan alle uitgewerkte communicatiemiddelen Graag delen met de achterban.Yvonne van Delft (gemeente Leiden, voorzitter Economie071), Martijn van Pelt (VNO-NCW Bedrijfslev…

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885