Winston & Partners - Leden

Winston & Partners

Contactpersoon: Maaike Mentink
Adres Bloemistenlaan 34 2313 BB Leiden Telefoon: 071-5132493 Contactpersoon: 06-25042885 Website: www.winstonpartners.nl
Foto van Winston & Partners

Over ons

Wij willen het beste uit mensen halen, zodat zij zich kunnen ontplooien en presteren en daardoor een grotere bijdrage kunnen leveren aan de organisatie waarvoor zij werken. Het gaat om daadwerkelijke aandacht voor de individuele mens, waarmee een win – win situatie bereikt wordt!

 

Winston & Partners wil bevorderen dat mensen in bedrijven
• betrokken zijn bij wat ze doen
• met elan en plezier werken
• zich kunnen ontplooien en ontwikkelen
• hun talenten doelgericht gebruiken
• elkaar met zorg en aandacht behandelen.

 

Wij kenmerken ons door een persoonlijke, resultaatgerichte benadering, uitgaande van betrokkenheid en transparantie, waarbij samenwerking met en ontwikkeling van mensen voorop staat.

 

Coaching
Veel managers/adviseurs hebben behoefte aan persoonlijke coaching. Coaching bestaat uit gesprekken met een externe deskundige over zaken die met het persoonlijk functioneren als manager/adviseur, maar ook als mens, te maken hebben. Coaching in combinatie met training kan de effectiviteit navenant verhogen. Winston & Partners beschikt over medior- en seniorcoaches die inzetbaar zijn ten behoeve van zeer uiteenlopende ontwikkel- en leerbehoeften van managers/adviseurs.

 

Teamcoaching
Het functioneren van teams zoals managementteams, projectteams en zelfsturende teams, wordt in belangrijke mate beïnvloed door het vermogen van een dergelijk team om een balans te vinden tussen het te behalen resultaat en de processen die zich afspelen tussen teamleden. Of anders gezegd; het vinden van het evenwicht tussen de opdracht van het team en de mensen in het team.
De effectiviteit van teams wordt sterk beïnvloed door de chemie tussen mensen en de rol en positie die zij innemen. Vaak hebben teams baat bij teamcoaching om de teamprestatie te vergroten en/of de balans tussen opdracht en menselijke interactie te hervinden.

 

Training
Onze in-company trainingen zijn maatwerk, dat tot stand komt in overleg met de opdrachtgever. Op basis van een persoonlijk gesprek maken we een voorstel voor een training die aansluit bij de wensen van de organisatie en de leerbehoeften van de deelnemers. Daarbij besteden we nadrukkelijk aandacht aan de borging van de leerresultaten in de dagelijkse praktijk.

 

Organisatieadvies
Veranderingen zijn aan de orde van de dag. Advisering ten aanzien van organisatie- en cultuurveranderingen of verbetertrajecten kenmerken zich bij ons door een procesmatige aanpak. Wij zoeken samenwerking met stakeholders in uw bedrijf en zijn gericht op werkplezier van uw medewerkers en op uw bedrijfsresultaat.

 

Psychosociale advisering
U wilt dat uw medewerkers met plezier in uw organisatie werken en dat er goede resultaten door hen behaald worden?
Door het inzetten van een psychosociaal adviseur (bij u misschien beter bekend als bedrijfsmaatschappelijk werker) verbetert het persoonlijk functioneren van uw mensen en heeft u een effectief middel in huis om in te zetten bij reïntegratie.

 

Conflictbemiddeling / mediation
Conflicten kosten energie, tijd, geld en belemmeren de voortgang. Reden genoeg dus om een conflict zo snel mogelijk de wereld uit te helpen. Conflictbemiddeling is hier vaak geschikt voor en dat wordt goed en zorgvuldig uitgevoerd onder begeleiding van een hierin bedreven adviseur van Winston & Partners.

 

Advisering ongewenste omgangsvormen en integriteit
Ongewenste omgangsvormen geven op de werkvloer vaak grote problemen en gaat gepaard met verlies van mensen en vertrouwen en het schaadt samenwerkingsrelaties. U kunt hierbij denken aan kwesties rondom agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie of pesten op het werk. Met een compact beleid, toegeruste managers, medewerkers die terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon en een directie die staat voor haar mensen en bedrijf, kunt u zelf veel doen. Winston & Partners biedt u hierbij ondersteuning.

 

Intervisie
Intervisie is een effectieve leermethode om de persoonlijke en professionele ontwikkeling te stimuleren. Hierdoor bereiken de deelnemers betere resultaten op de vraagstukken waar zij voor staan binnen de organisatie en binnen hun privé-situatie.

Connections Business Directory | Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Bloemistenlaan 34 Leiden Zuid-Holland 2313 BB Nederland

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885