Opnieuw uitstel van betaling gemeentelijke heffingen


05 november 2020
Categorie: Coronavirus

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus konden ondernemers op verzoek uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen krijgen tot 31 augustus 2020.

 

Ondertussen is de BSGR gestart met de invordering van deze aanslagen. Hiervoor kan op individuele basis een betalingsregeling worden getroffen. De uiterste betaaltermijn wordt nu verlengd tot 28 februari 2021.

 

Bent u ZZP’er of heeft u een eenmanszaak en kunt u uw belastingaanslag niet betalen? Vraag dan op de reguliere manier kwijtschelding aan bij de BSGR

 

Toeristenbelasting
De voorheffing Toeristenbelasting over 2020 is geschrapt. In januari 2021 zal alle Toeristenbelasting over 2020 achteraf geïnd worden.

 

Informatiepagina
Kijk op de coronapagina voor ondernemers van de gemeente Leiden voor alle regelingen waar je gebruikt van kunt maken.