Leidse regio brengt economische inzichten rondom coronacrisis in kaart

19.7% van de werkgelegenheid in het 071-gebied is acuut stilgevallen. Sectoren als horeca, detailhandel en cultuur worden hard geraakt. Die 19.7% gaat niet zomaar op gang komen zodra de maatregelen vanuit de overheid zijn opgeheven. Het slot gaat maar langzaam van deze sectoren af als de maatregelen worden versoepeld. Nog eens 28% van de werkgelegenheid gaat vooral in de nasleep van de crisis last krijgen, omdat ketens van toeleveranciers verstoord zijn (zoals in de industrie) of omdat voorbereiding en besluitvorming vertraagd zijn (zoals in de bouw). De overige 52% van de werkgelegenheid is...

Lees verder

Gemeente en ondernemersverenigingen roepen vastgoedeigenaren op tot coulance

´Zorg voor een werkbare situatie bij het betalen van de huur´   Huurbetaling is voor veel ondernemers een zware last nu er door de coronacrisis niet of nauwelijks inkomsten zijn. Om deze lasten een beetje te verlichten roept het crisisteam Economie vastgoedeigenaren op om coulant om te gaan met huurbetaling. “We moeten de pijn verdelen”,  zegt Nico Tates, voorzitter van Ondernemend Leiden.   In een open brief geschreven aan de vastgoedeigenaren van Leiden vraagt het crisisteam Economie, bestaande uit de gemeente Leiden, Ondernemend Leiden en diverse andere branche- en ondernemersverenigingen...

Lees verder

Noodverordeningen tijdens de coronacrisis; wat mag wel en wat mag niet? En wat kunt u doen als u onterecht wordt beboet

Ter voorkoming van een wijdere verspreiding van het coronavirus heeft het kabinet de afgelopen maand steeds striktere maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn verder uitgewerkt door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in diverse zogenaamde noodverordeningen. Om te zorgen dat deze maatregelen ook worden nageleefd, besloot het kabinet naast strafrechtelijke ook bestuursrechtelijke handhaving in te zetten.   Wij vinden deze maatregelen belangrijk en stimuleren dan ook dat iedereen zich aan deze maatregelen houdt. Wij begrijpen ook dat dit behoorlijk ingewikkelde materie is voor u....

Lees verder

Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit

Het kabinet heeft vandaag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen...

Lees verder

Horeca pleit voor ‘reparatie’ NOW-regeling

De noodregeling om ondernemers tijdens de coronacrisis uit de brand te helpen, kampt met een aantal hiaten waardoor gedupeerde ondernemers toch op kosten worden gejaagd. Daarvoor waarschuwt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) die meent dat regelingen rooskleuriger zijn voorgesteld dan nu in de praktijk blijkt.   KHN wijst onder meer op de NOW-regeling waarbij 90 procent van de loonkosten van gedupeerde ondernemers vergoed zouden worden in de maanden van omzetverlies. KHN merkt onder meer op dat januari als vergelijkingsmaand is genomen. “Als het mee zit, dan krijgt men na het afrekenen...

Lees verder

Doe je aan bezorgen, afhalen of heb je een webshop? Meld je aan voor Thuis in Leiden!

Veel ondernemers gaan op een creatieve manier om met de coronacrisis. Zo is het mogelijk om bij veel restaurants eten af te halen, bezorgen veel winkels hun producten en brengen ondernemers hun artikelen online onder de aandacht (bijvoorbeeld door een webshop of Facebookpagina). Om deze initiatieven te verzamelen voor het winkelend publiek is de website Thuis in Leiden in het leven geroepen. Heb je zelf ook zo’n initiatief?  Meld je dan aan voor Thuis in Leiden, dit is uiteraard kosteloos.   Het Centrummanagement is de campagne ‘Koop juist nu lokaal’ begonnen om Leidenaren...

Lees verder

Uitkering levensonderhoud (versnelde aanvraag, Bbz) Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Vanaf 18 maart voert Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voor de gemeente Leiden een versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering levensonderhoud uit (Bbz: Besluit bijstandverlening zelfstandigen). De aanvraag is vereenvoudigd en ruimhartig. Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de coronamaatregelen kunnen mogelijk een beroep op de versnelde aanvraagprocedure doen via de webpagina van RBZ.

Lees verder

Vastgestelde SBI-codes Tegemoetkoming schade COVID-19

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de onderstaande SBI-codes. De SBI-codes zijn nu bekend. Aanvragen voor deze toegevoegde sectoren is nog niet mogelijk: de SBI-tool en de aanvraagformulieren zijn hiervoor nog niet klaar. We doen er alles aan dit zo snel mogelijk te regelen. Zodra u kunt aanvragen, leest u dat op onze website. Tot die tijd vragen wij u om geduld. (update: 31 maart 2020, 19:25 uur)

Lees verder

Gratis online webinars en coaching voor mkb’ers en zzp’ers door Google

Vanaf deze week (01-04-2020) organiseert Google’s Digitale Werkplaats online webinars en coaching voor mkb’ers en zzp’ers. Tijdens de webinars kunnen ondernemers kennis opdoen rondom relevante onderwerpen in deze tijd zoals het starten met online verkoop of het creëren van content voor social media. Ook kunnen ondernemers door middel van online groepscoaching samen met maximaal 10 andere branchegenoten en de Digitale Werkplaats coach ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen. Alle sessies zijn gratis en voor iedereen toegankelijk en worden via Google Hangouts Meet georganiseerd. Overzicht...

Lees verder

Uitgewerkte NOW-regeling bekendgemaakt!

Dinsdagochtend 31 maart 2020 om 10:00 uur heeft minister Koolmees de nader uitgewerkte ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)’ bekendgemaakt. Vanaf 14 april 2020 (mogelijk zelfs al vanaf 6 april 2020) kan de subsidieaanvraag worden ingediend bij het UWV. In dit artikel worden de belangrijkste onderdelen van de regeling kort toegelicht.   Wat zijn de voorwaarden voor subsidieverlening? Als u verwacht gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 juli 2020 te worden geconfronteerd met een daling...

Lees verder

Uitbreiding regeling tegemoetkoming ondernemers!

Extra groepen ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 28 maart de uitbreiding van de regeling bekend gemaakt, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.   Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben hiertoe besloten op basis van...

Lees verder

Noodloket 4000 euro voor eet en drinkgelegenheden is open

Het Noodloket is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Ondernemers in sectoren met aangewezen SBI-codes bij de Kamers van Koophandel kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.   Waar kan je de regeling aanvragen? Aanvragen kan bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).   Welke sectoren kunnen terecht bij het Noodloket? Het Noodloket is bedoeld voor sectoren waar de gezondheidsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de inkomsten. Zoals eet-en drinkgelegenheden en...

Lees verder

Waterschappen helpen getroffen ondernemers tijdens de coronacrisis

Met een uitgebreid pakket aan maatregelen leveren ook de waterschappen een bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te loodsen. Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de crisis, krijgen ze uitstel. Dat maken de Unie van Waterschappen, MKB-Nederland en VNO-NCW vandaag bekend. Verschillende waterschappen zetten bovendien de invordering van belastingen helemaal stil en betalen facturen direct, ruim voor de vervaldatum. Daarnaast zetten waterschappen alles op alles om de opdrachtverlening en vergunningverlening aan bedrijven door te laten gaan, zodat het werk in...

Lees verder

Uitstel betaling belastingaanslag ivm Corona voor bedrijven en ZZP’ers

Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus zijn er door het kabinet toezeggingen gedaan over uitstel van het betalen van rijksbelastingen door ondernemers. Ook lokale overheden is verzocht coulance te betrachten bij het betalen van de belastingen door ondernemers.   Inmiddels heeft een grote groep ondernemers een belastingaanslag van de BSGR ontvangen. Besloten is om hen, op verzoek, uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020.   Wenst u als ondernemer hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen via ons contactformulier www.bsgr.nl/contact...

Lees verder

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885