Het Leids Stimuleringsfonds helpt ondernemers innoveren

Het Leids Stimuleringsfonds steunt initiatiefnemers die inspelen op de snel veranderende wereld. Doel: de weerbaarheid en de veerkracht van onze lokale economie vergroten. Sinds de start van het fonds hebben zes van de ruim dertig aanvragen een geldbedrag toegekend gekregen. Het gaat om ‘Water in the Cloud’, Team Horizon, Leiden Hub of Positive Technology & VR, Eduroam stadsbreed, Inventeers en Leiden Made.Onlangs kwamen ze bij elkaar om de eerste resultaten te presenteren tijdens de Talkshow ‘Economie van Morgen’. Wethouder Paul Dirkse was te gast en onder de indruk van de creativiteit...

Lees verder

Hulp voor ondernemers geraakt door de coronacrisis

De gemeente Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest hebben in samenwerking met het Crisisteam Economie een ondernemersdesk opgericht. De Ondernemersdesk Leidse Regio heeft als doel ondernemers ondersteuning te bieden door het aanbieden van vrijblijvende informatie over hulpverlening door verschillende instanties. Met ondernemers voor ondernemersKunt u als ondernemer ook hulp gebruiken? Neem dan contact op met de Ondernemersdesk. De afgelopen twee maanden is er vanuit de Ondernemersdesk Leidse Regio gebeld naar alle ondernemers die een Tozo3-uitkering hebben aangevraagd om te horen hoe het met de...

Lees verder

Ondernemersdesk biedt hulp aan ondernemers

Vanaf dinsdag 30 maart biedt de Ondernemersdesk hulp aan ondernemers die het niet redden om hun bedrijf gezond door de coronacrisis heen te helpen. De Ondernemersdesk is, met onze hulp en de overige leden van het Crisisteam Economie, opgericht door de gemeentes Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. De Ondernemersdesk gaat ondernemers actief benaderen en samen met hen bespreken welke ondersteuning er nodig is om zo goed mogelijk uit de crisis te komen. Het belteam bestaat uit ZZP’ers uit de regio die zelf ook getroffen zijn door de coronamaatregelen. Samen met ondernemers wordt gekeken welke...

Lees verder

Leids Stimuleringsfonds presenteert eerste initiatieven

Het Leids Stimuleringsfonds is enkele maanden onderweg en de eerste gezamenlijke initiatieven zijn beloond. Welke ondernemers zitten achter deze goedgekeurde plannen en wat hebben zij voor fantastische ideeën om de vitaliteit van de stad vooruit te helpen? In een speciale korte talkshow op Unity.nu sprak presentator Pieter van der Straaten met de initiatiefnemers. Ondernemersfonds-voorzitter Bastiaan de Roo stelt de initiatieven voor en leden van de beoordelingscommissie, Lilian Visscher en Wim de Leeuw leggen nog een keer uit waar een aanvraag aan moet voldoen. Heb jij ook een goed idee en...

Lees verder

Leids Stimuleringsfonds keert eerste bedragen uit

Een paar maanden na de start van het Leids Stimuleringsfonds krijgen drie initiatieven een bedrag toegekend. Van alle aanvragen die tot nu toe binnenkwamen voldoen zij aan de strenge eisen van het fonds. De beoordelingscommissie is zeer te spreken over de enorm uiteenlopende initiatieven en verwacht dat deze drie plannen bijdragen aan de vitaliteit van de stad.

Lees verder

Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) van start

Alle mkb-ondernemers die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf woensdag 25 november 2020 om 12.00 uur een aanvraag doen voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de zogenoemde TVL Q4 2020.   Deze verbreding werd op 27 oktober 2020 aangekondigd als uitbreiding van het derde steunpakket. De regeling staat nu open voor alle sectoren en is aangevuld met een eenmalige subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden voor hun  gemaakte voorraad- en aanpassingskosten.   Kijk hier voor...

Lees verder

Opnieuw uitstel van betaling gemeentelijke heffingen

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus konden ondernemers op verzoek uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen krijgen tot 31 augustus 2020.   Ondertussen is de BSGR gestart met de invordering van deze aanslagen. Hiervoor kan op individuele basis een betalingsregeling worden getroffen. De uiterste betaaltermijn wordt nu verlengd tot 28 februari 2021.

Lees verder

Ondernemers kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb aanvragen

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020.   Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd dat de TVL vanaf dinsdag 30 juni 2020, 12:00 uur wordt geopend,...

Lees verder

Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO 2)

Van 1 juni tot 30 september 2020 is het tweede noodsteunpakket voor ondernemers van kracht. Het tweede pakket sluit beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben. Zo komt er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal 50.000 euro voor mkb-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. De NOW en de Tozo zijn in aangepaste vorm verlengd. Het kabinet heeft ongeveer 17,5 miljard euro uitgetrokken voor het noodpakket dat ondernemers moet helpen de periode tot 1 oktober door te komen. Nu we niet meer in de uitbraakfase, maar in de overgangsfase van de...

Lees verder

Leidse ondernemers vragen om hulp én helpen elkaar

De Leidse ondernemer heeft informatie en financiële steun nodig maar wil ook graag samenwerken om deze crisis het hoofd te bieden. Dat is de conclusie uit de enquête die door ruim 400 Leidse ondernemers vorige maand is ingevuld. De maatregelen om de steun en samenwerking te faciliteren zijn deels al uitgevoerd of zijn in voorbereiding, van brainstorm tot plan van aanpak.   Initiatiefnemer van de enquête, het Crisisteam Economie met vertegenwoordigers van ondernemers, brancheorganisaties en de gemeente, is blij met de respons en is aan de slag gegaan met de resultaten.   Yvonne van...

Lees verder

Uitbreiding en aanpassingen steunpakket

20 mei is het nieuwe pakket aan economische maatregelen gepresenteerd door het kabinet. Er is een aantal aanpassingen aangebracht aan de huidige regelingen, welke allen worden verlengd en er is een nieuwe maatregel gepresenteerd, de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Als bedrijven een omzetdaling zien van minimaal 30 procent, dan kunnen zij een maximale tegemoetkoming verwachten van 20 duizend Euro.

Lees verder

Resultaten enquête ondernemers

Vandaag zijn de eerste resultaten van de enquête onder ondernemers bekend geworden. 437 mensen hebben de online enquête ingevuld, waarvan 7 in het Engels. We willen alle ondernemers die de enquête hebben ingevuld hartelijk danken!   Het doel van de enquête is in kaart te brengen wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor ondernemers en of zij uit de voeten kunnen met de informatie op het online ondernemersplatform over de huidige regelingen.   Een deel van de ondernemers geeft aan dat ze het lastig vinden te bepalen voor welke regelingen zij specifiek in aanmerking komen. Op het...

Lees verder

Criteria Corona-OverbruggingsLening (COL) bekend; aanvragen mogelijk vanaf 29 april

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.   Leningen onder gunstige condities De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige...

Lees verder

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885