Ondernemers bezorgd over verlaging Trekvlietbrug en roepen op te komen met een visie voor vervoer over water.

Vanaf 2025 mogen bedrijven vanwege de invoering van emissievrije stadsdistributie een groot deel van hun wagenpark niet meer inzetten om de binnenstad te bevoorraden. Er mogen dan dus geen vrachtwagens met fossiele brandstof de stad meer in. Maar net als 400 jaar geleden kan transport over water, dankzij 28 kilometer aan grachten en singels, een duurzame oplossing bieden. Door de Trekvlietbrug te verlagen komt dit duurzame alternatief echter in gevaar. Dit strookt niet met de mobiliteitsplannen van de gemeente en juist dat leidt tot irritatie bij ondernemers.Bereikbaarheid bedrijvenVoor een...

Lees verder

‘Zet vaart achter de realisatie van alternatieven’

Leiden Groen Bereikbaar vraagt het college vaart te maken met realisatie alternatieven De gemeenteraad heeft de agenda Autoluwe binnenstad vastgesteld. Met deze agenda wil het gemeentebestuur het autovrije en autoluwe gebied in de binnenstad vergroten om zo de veiligheid, de luchtkwaliteit en de veiligheid in de binnenstad te verbeteren. Leiden Groen Bereikbaar, initiatief van de Leidse ondernemersverenigingen, heeft zich hard gemaakt voor de juiste volgorde. Realiseer eerst alternatieven voordat de parkeertarieven verhoogd worden, betaald parkeergebieden uitgebreid worden en parkeerplekken...

Lees verder

Ondernemend Leiden vraagt gemeentebestuur om uitstel verhoging parkeertarieven

‘Vermijd extra lasten voor ondernemers in coronatijd’ Het kan ondernemers, inwoners en werknemers in Leiden niet zijn ontgaan: er komen vergaande veranderingen in de parkeernormen aan. De tweede en derde vergunning worden flink duurder en deze mogelijkheid is er zelfs niet meer voor nieuwkomers. Een goed alternatief voor het parkeren van de bedrijfsbus of personenauto wordt echter niet geboden. Ondernemend Leiden roept de gemeenteraad daarom op tot uitstel van deze nieuwe parkeernormen.

Lees verder

Rotonde Vijf Meilaan en Churchillbrug afgesloten

Op maandag 20 juli start aannemer Van Eijk met werkzaamheden aan de rotonde Vijf Meilaan – Rooseveltstraat – Vrijheidslaan. De vormgeving van de rotonde wordt aangepast zodat de verkeerssituatie duidelijker en daarmee veiliger wordt. De rotonde wordt verwijderd en opnieuw aangelegd. Ook wordt gewerkt rond de nieuw opgeleverde MEAS locatie. Om de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren is de rotonde van maandag 20 juli tot en met woensdag 12 augustus afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het werk passeren. De werkzaamheden zijn naar verwachting op zaterdag 29...

Lees verder

Ondernemers en inwoners maken zich ernstig zorgen over de bereikbaarheid van Leiden

‘Hoge parkeertarieven jagen mijn klanten weg’   Leiden is een van de mooiste steden van Nederland, maar het dreigt ook een van de slechtst bereikbare steden van ons land te worden. De nieuwe Mobiliteitsnota en Parkeervisie van het college verbeteren die bereikbaarheid niet. Integendeel, als de plannen worden doorgezet, zonder eerst te zorgen voor alternatieven, jagen we ondernemers, bezoekers, inwoners en werknemers weg uit deze stad.

Lees verder

Ondernemers starten petitie tegen parkeerplannen gemeente

De bereikbaarheid van Leiden staat onder druk. Het gemeentebestuur ontwikkelt hiertegen beleid met haar onlangs gepresenteerde Mobiliteitsnota en Parkeervisie. Het college houdt in dit plan onvoldoende rekening met de economische vitaliteit van de stad. Zo worden er hoge parkeertarieven gerekend, zonder dat er een goed alternatief geboden wordt. Leiden Groen Bereikbaar is daarom een petitie gestart. De gepresenteerde Mobiliteitsnota 2020-2030 en de Parkeervisie moeten op een aantal punten worden aangepast vindt Leiden Groen Bereikbaar*. Het plan schaadt de economische vitaliteit van Leiden en...

Lees verder

Leiden Groen Bereikbaar wil aanscherping Mobiliteitsnota

Initiatief Leiden Groen Bereikbaar heeft de kerstperiode gebruikt om de ter inzage liggende Mobiliteitsnota 2020 – 2030 te bestuderen. Volgens Erwin Roodhart van Ondernemend Leiden biedt de nota perspectieven om de bereikbaarheid van Leiden duurzaam vorm te geven. Van de andere kant zijn er nog belangrijke punten die de nota niet of onvoldoende belicht. “Onze rol is die van constructieve tegenspeler van het gemeentebestuur.”   De al jaren onder druk staande bereikbaarheid van Leiden vraagt om een nieuwe integrale aanpak van de mobiliteit. De verstedelijking (8.500 huishoudens erbij) en...

Lees verder

Leidse ondernemers: parkeervisie even parkeren

Het gaat de verkeerde kant op met de voorbereidingen van een nieuwe parkeervisie, vreest Ondernemend Leiden (OL). De gemeente focust volgens dat samenwerkingsverband te zeer op het de stad uitwerken van auto’s door alles lastiger en duurder te maken, zonder rekening te houden met de vraag waar mensen dan wel kunnen parkeren. Dat zou juist andersom moeten, stelt OL-manager ’stadsbreed’ Erwin Roodhart.   De gemeente laat een buitenkansje liggen, denkt Roodhart. Behalve aan een parkeervisie, werkt Leiden ook aan een mobiliteitsvisie, wordt de ’Green Deal Zero Emission Stadslogistiek’ uitgewerkt,...

Lees verder

BVL fel tegen parkeervisie gemeente Leiden

Binnenkort legt de gemeente de “parkeervisie 2019-2030” ter inzage. De Leidse ondernemersverenigingen zien nog veel ruimte voor verbetering. Leiden heeft behoefte aan positieve stappen als beter openbaar vervoer en meer gastvrije hubs naar voorbeeld van de Haagweg, en niet aan negatieve maatregelen als hogere parkeergelden en minder plekken. BVL strijdt samen met andere ondernemersverenigingen voor een betere bereikbaarheid en een integrale visie op mobiliteit, voordat er drastische parkeermaatregelen worden genomen.

Lees verder

Verkeershinder door werkzaamheden Stierenbrug

De provincie Zuid-Holland voert van maandag 22 juli tot en met zondag 1 september werkzaamheden uit aan de Leiderdorpsebrug (Stierenbrug). De werkzaamheden veroorzaken hinder voor weg- en vaarwegverkeer. De Leiderdorpsebrug is toe aan een onderhoudsbeurt. Tijdens het onderhoud worden ook nieuwe slagbomen geplaatst en het asfalt vervangen. Na de renovatie wordt de brug op afstand bediend.

Lees verder

Verkeershinder N206 bij Transferium Leiden

In de nacht van zaterdag 30 maart vanaf 20.00 uur tot zondag 31 maart 08.00 uur verwijdert aannemersbedrijf Comol5 de voetgangersbrug over de Plesmanlaan ter hoogte van het huidige Transferium. In deze periode is de N206 net vóór en ná de voetgangersbrug gestremd voor alle verkeer. Omleidingsroute Gemotoriseerd verkeer vanaf de A44 uit de richting van Amsterdam met bestemming Leiden wordt via afrit 7 Oegstgeest omgeleid. Gemotoriseerd verkeer vanaf de A44 uit de richting Den Haag met bestemming Katwijk wordt via afrit 9 omgeleid via de Ommedijkseweg en Haagsche Schouw. De omleiding wordt met...

Lees verder

Open dag RijnlandRoute

De provincie Zuid-Holland organiseert op zaterdag 8 september van 11.00 tot 16.00 uur een open dag over de RijnlandRoute bij Rietpolderweg 19 in Leidschendam. Informatiecentrum De open dag vindt plaats in en rondom het nieuwe informatiecentrum dat deze dag opent voor publiek. U kunt een rondleiding volgen in het informatiecentrum en een bezoek brengen aan het uitkijkpunt boven de startschacht waar straks het boren van de tunnel start. Op het buitenterrein kunt u kennismaken met de mensen achter de RijnlandRoute en een aantal leuke en interessante (techniek)proefjes doen. Verder is er buiten...

Lees verder

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885