Locatie Oostvlietpolder nodig als alternatief, of niet?

De Leidse gemeenteraad buigt zich deze week over de visie op de fysieke omgeving waarin we wonen, werken, opgroeien en verblijven. Eén van de speerpunten van de Omgevingsvisie voor de komende jaren is het realiseren van extra woningen. Deze zijn hard nodig om de huidige en toekomstige bewoners en werknemers van een (betaalbare) woning te voorzien. Belangenbehartiger Ondernemend Leiden steunt dit maar maakt zich ook grote zorgen omdat de ogen steeds vaker gericht zijn op de bedrijven(terreinen) als locatie om te voldoen aan de woonambities van het college. Hierdoor kunnen we straks in een...

Lees verder

Woon -en werk balans in Leiden in gevaar

Het bijbouwen van 10.000 woningen staat bovenaan de verlanglijst van het Leidse college. Een ontwikkeling die nodig is om de groeiende vraag naar woningen te kunnen beantwoorden. De ondernemers- en brancheverenigingen, verenigd in Ondernemend Leiden, steunen deze ontwikkeling maar roepen de politiek op om niet door te slaan.Voor het bouwen van die extra woningen is ruimte nodig en daarmee komt ruimte voor bedrijven in de verdrukking. De afgelopen jaren lijkt het erop dat het huidige college de woonopgave hoger op de agenda heeft staan dan de economische opgave. ‘Het creëren van banen verdient...

Lees verder

Is er voldoende ruimte voor bedrijven in Leiden?

‘De balans slaat om naar wonen en dat creëert ruimtegebrek voor bedrijven om uit te breiden. Daarmee neemt werkgelegenheid af. Eigenlijk zou je moeten zeggen: een woning, een baan.’ aldus Willem-Jan Zirkzee in de Talkshow de ‘Economie van Morgen’ over ruimte voor bedrijven. Is Leiden aantrekkelijk genoeg voor ondernemers? Wat kan er beter? Hierover ging Pieter van der Straaten in gesprek met Ramses Braakman, Willem-Jan Zirkzee, Martijn Smittenaar en Joost Bleijie.

Lees verder

Besluit college over Vlietzone, Sportpark De Mors, duurzaamheidsplein en gemeentewerf

Het college van burgemeester en wethouder heeft vier besluiten genomen die met elkaar samenhangen en betrekking hebben op de Vlietzone, het gebied rond de Kenauweeg en Sportpark de Mors. De gemeente start komende jaren vier projecten om te bekijken hoe door slim te schuiven niet alleen de herinrichting van Sportpark de Mors en een bedrijventerrein aan de Vlietzone Midden kan ontstaan en ook er een duurzame gemeentewerf gebouwd kan worden en een duurzaamheidsplein. Onder dit artikel een infographic waar de projecten kort staan toegelicht en de samenhang zichtbaar is. De projecten starten...

Lees verder

Bedrijventerreinenstrategie: de onderste steen is nog niet boven

De vlag kan uit: de Bedrijventerreinenstrategie kan worden vastgesteld. Het document waarin voor de hele regio wordt vastgelegd hoe de verdeling tussen wonen en bedrijvigheid er in de toekomst uit moet komen te zien, is door zowel de betrokken ondernemersverenigingen als gemeentebesturen unaniem akkoord bevonden. En daar mag de vlag voor uit, want er is heel wat water door de Rijn gegaan om dit voor elkaar te krijgen.

Lees verder

Ondernemers Lammenschansweg vrezen toekomst: ‘We voelen ons weggepest’

Bedrijven aan de Lammenschansweg hebben het idee dat ze tegen hun zin worden weggedreven uit het gebied. Ze zeggen te worden weggepest door de gemeente Leiden. Dat blijkt uit een rondgang van Sleutelstad langs een aantal van de ondernemers. “We worden verdrongen en nergens opgevangen. Ik verwacht dat alle winkels binnen vijf jaar weg zijn”, zegt een van hen.   Het gaat om de bedrijven in de driehoek tussen de Lammenschansweg, het water van de Trekvliet en het spoor van de verbinding tussen Leiden en Alphen aan den Rijn. De plek waar die bedrijven zitten wordt omschreven als de Lammenschansstrip....

Lees verder

Inspraak regionale bedrijventerreinenstrategie verlengd

De inspraakperiode voor de concept ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 is met drie weken verlengd. Belanghebbenden kunnen tot en met donderdag 21 mei 2020 reageren op de regionale strategie. Die beschrijft hoe de gemeenten een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven willen behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen.   De coronacrisis vraagt momenteel alle aandacht van de ondernemers. Ook is onzeker welke impact de crisis op de economie heeft en wat dit betekent voor de bedrijventerreinenstrategie. De regionale stuurgroep bedrijventerreinenstrategie...

Lees verder

Start inspraak concept ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030

De colleges van de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude hebben met het georganiseerd bedrijfsleven de concept ruimtelijke strategie Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten opgesteld. Deze strategie geeft aan hoe de gemeenten een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven willen behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Voor deze concept strategie gaat nu een inspraakperiode van start. Coronavirus Willem Joosten, wethouder gemeente Leiderdorp en voorzitter van de stuurgroep bedrijventerreinen: ‘We begrijpen volledig...

Lees verder

Informele bijeenkomst strategie bedrijventerreinen

Over de concept strategie bedrijventerreinen ‘Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten’ is per gemeente in januari een informele bijeenkomst gehouden voor ondernemers en raadsleden. Ondernemers konden vragen stellen over de specifieke situatie in hun eigen gemeente. Hier werd goed gebruik van gemaakt. De werkgroep gaat nu aan de slag met een terugkoppeling aan de stuurgroep bedrijventerreinen.

Lees verder

Een nieuwe regionale strategie voor bedrijventerreinen: argwaan, twijfel, tevredenheid en hoop

Ondernemers zijn blij dat ze serieus genomen worden bij het maken van de nieuwe regionale strategie voor de plek en inrichting van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Maar er zijn ook zorgen over het voorlopig resultaat. Dat bleek op de bijeenkomst van 16 januari tijdens vijf bijeenkomsten van de zes als ’Economie071’ samenwerkende gemeenten. De bedrijventerreinenstrategie is bijna klaar. Op 16 januari konden ondernemers uit de zes betrokken gemeenten (Leiden, Katwijk, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude) op het concept schieten. De komende maanden moeten hun suggesties en...

Lees verder

Bijeenkomst Regionale Bedrijventerreinenstrategie 16 januari 2020

Gemeenten en bedrijfsleven in de 071-regio willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Onlangs presenteerde de regionale stuurgroep[1] een concept-ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten. Deze strategie bevat de keuzes en afspraken om in de toekomst te blijven voorzien in de vraag naar bedrijventerrein. Over de concept-strategie willen wij graag met u van gedachten wisselen. Daarvoor organiseren we een informele bijeenkomst op 16-1-2020 van 19.00 tot 22.00...

Lees verder

De nieuwe concept-bedrijventerreinstrategie: wat moet ik weten?

Donderdag 21 november presenteerden voorzitter van  Economie 071 Yvonne van Delft en voorzitter VNO-NCW Rijnland Martijn van Pelt de Ruimtelijke strategie bedrijventerreinen 2020-2030. In deze strategie staat beschreven wat de gemeentes van de regio 071 (Leiden, Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) de komende jaren van plan zijn met de bedrijventerreinen. Hoewel de belangen van ondernemers op macroniveau zijn geborgd, is het belangrijk de uitvoering op microniveau strak te blijven controleren.

Lees verder

Gemeenten en bedrijfsleven in regio 071 presenteren strategie voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

De regio wil een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven houden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Daar gaan de gemeenten en het bedrijfsleven in de 071-regio [1] zich de komende jaren sterk voor maken. Hun doelen zijn uitgewerkt in de concept ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten. Donderdag 21 november presenteerden voorzitter van  Economie 071 Yvonne van Delft en voorzitter VNO-NCW Rijnland Martijn van Pelt de strategie. Die bevat de keuzes en afspraken om in de toekomst te blijven voorzien in de vraag...

Lees verder

Ida Haisma benoemd tot Directeur Leiden Bio Science Park

Ida Haisma is benoemd tot Directeur Leiden Bio Science Park. Zij zal leiding gaan geven aan de transformatie van het Leiden Bio Science Park van science park tot innovatiedistrict. Hiertoe zal zij een nieuwe parkorganisatie gaan opbouwen en optreden als gezicht van het park.   Ida Haisma is een ondernemende vernieuwer en verbinder met de nodige ervaring in Life Sciences & Health. Momenteel leidt ze een corporate innovatieprogramma en adviseert ze start ups in de energie-sector. Daarvoor was zij plaatsvervangend directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Daar ontwikkelde...

Lees verder

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885