Woon -en werk balans in Leiden in gevaar

Het bijbouwen van 10.000 woningen staat bovenaan de verlanglijst van het Leidse college. Een ontwikkeling die nodig is om de groeiende vraag naar woningen te kunnen beantwoorden. De ondernemers- en brancheverenigingen, verenigd in Ondernemend Leiden, steunen deze ontwikkeling maar roepen de politiek op om niet door te slaan.Voor het bouwen van die extra woningen is ruimte nodig en daarmee komt ruimte voor bedrijven in de verdrukking. De afgelopen jaren lijkt het erop dat het huidige college de woonopgave hoger op de agenda heeft staan dan de economische opgave. ‘Het creëren van banen verdient...

Lees verder

Ontmoet mbo-talent tijdens de online Stagebeurs071

In het nieuwe schooljaar wordt mede door het uitstellen van stages door COVID een grote vraag naar stageplaatsen en leerbanen verwacht. Wil jij graag je steentje bijdragen om dit probleem op te lossen en na de zomer een stageplaats bieden aan mbo-studenten? En wil je op een snelle manier in contact komen met verschillende talenten? Meld je dan nu aan voor de online stagebeurs van Stagepact071 om tot de perfecte match te komen! Het aanmelden van de stageplaats en je bedrijf kan eenvoudig via https://stagebeurs071.nl/inschrijven/. Er worden stageplaatsen gezocht door alle opleidingen!Vind de...

Lees verder

Stages gezocht: begeleid mbo-talent naar een mooie toekomst!

De regio Holland Rijnland staat in de Top Vijf van regio’s met het grootste tekort aan stageplaatsen. Door de coronapandemie zijn de afgelopen maanden veel plekken weggevallen. Daardoor lopen studenten studievertraging op en missen zij aansluiting op de arbeidsmarkt. Erg zonde, want de studenten van nu zijn de medewerkers van morgen!Frisse blikIn een bepaalde sectoren is het aantal stageplekken écht drastisch verminderd. Het gaat dan om retail, welzijn, entree-opleiding servicemedewerker (dienstverlening, sport en zorg), winkelambacht, groothandel, office, ict, logistiek, mechatronica, electro...

Lees verder

Jong talent en werkgevers vinden elkaar niet in Coronacrisis

‘Het Stagepact is een uitstekende match voor jongeren en ondernemers.’ In de Leidse regio en Katwijk is er door de Coronacrisis een tekort aan 1000 stageplekken ontstaan. Om jong talent te koppelen aan werkgevers heeft Ondernemend Leiden het Stagepact namens de Leidse ondernemers ondertekend. Hiermee zetten we ons, samen met de partners van Economie071 in, om deze 1000 stageplekken te creëren voor studenten uit de Leidse regio en Katwijk. Behoefte aan informatie We zien we dat veel ondernemers behoefte hebben aan meer informatie; welke opleidingen zijn er in Leiden, wat voor stages...

Lees verder

Stagepact071 voor aanpak stagetekorten

Het creëren van 1000 stageplaatsen voor studenten uit de Leidse regio en Katwijk. Dat is waar de partners van Economie071 de handen voor ineen slaan. Hiermee willen ze voorkomen dat studenten vanwege de coronacrisis studievertraging oplopen en zorgen dat bedrijven toegang blijven houden tot jong talent. Dit vraagt maatwerk en betrokkenheid van lokale werkgevers. Yvonne van Delft, voorzitter Economie071 en wethouder gemeente Leiden: ‘Er bestaan al goede lokale initiatieven op het gebied van samenwerking rondom stages, zoals in Katwijk. Door de coronacrisis is het tekort echter te groot geworden...

Lees verder

Initiatief voor ‘jongerenwerkplekken’ Zuid-Holland van start

Vanuit de Human Capital Agenda Zuid-Holland is het initiatief gestart om 150 jongeren in Zuid-Holland aan een baan te helpen. Dit zijn plekken voor jongeren die op dit moment moeilijk aan een baan kunnen komen. Via de website www.kickstartyourcareer.nl kunnen bedrijven en jongeren zich nu aanmelden.   Subsidie voor werkplek jongere beschikbaar Bedrijven kunnen zich nu aanmelden om een startende jongere een jaar lang een arbeidscontract aan te bieden. Voor de werkplek kan het bedrijf subsidie aanvragen. Met deze subsidie kan het bedrijf een tegemoetkoming van 20% van het bruto jaarsalaris...

Lees verder

Nieuwe fase voor Talent op Maat | Ook bemiddeling voor baan in de zorg

De pilot Talent op Maat van Economie071 koppelt de vaardigheden van mensen aan banen die er zijn in regio Leiden – Katwijk. In eerste instantie lag de focus op mensen met interesse en ervaring in techniek en op mensen uit de horecasector die nu moeten wisselen van baan. Vanwege de vraag uit de markt wordt daar nu de doelgroep die wil gaan werken in de zorg aan toegevoegd. Wethouder Paul de Bruijn (Voorschoten): ‘We zien in verschillende beroepen de baanonzekerheid toenemen. In andere sectoren zijn er juist weer mensen tekort. Om vraag en aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten zetten we Talent...

Lees verder

Talentenpool van start voor technische vacatures

De pilot Talent op Maat is voor de zomer gestart en biedt mensen uit de Leidse regio de mogelijkheid om online een vaardighedenprofiel aan te maken. Dit profiel laat direct de match zien met openstaande vacatures. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar diploma’s. Ook opgedane vaardigheden uit werkervaring, vrijwilligerswerk of een hobby tellen mee. Paul de Bruijn, wethouder gemeente Voorschoten: ‘Vanuit Economie071 zetten we als gemeenten en ondernemersverenigingen samen de schouders onder Talent op Maat. Het is namelijk van groot belang dat in deze economische tijden talenten niet verloren...

Lees verder

Start ICT Praktijk Academie Leidse regio

Door de groei van de digitalisering in de Leidse regio, ontstaat er steeds meer behoefte aan een groter aanbod van goed opgeleid ICT personeel. Deze vraag is in tijden van corona nog urgenter gebleken. Reden voor Economie071, het economisch samenwerkingsverband van ondernemers(verenigingen), onderwijs- en kennisinstellingen en gemeenten in de 071-regio, om hier actie op te ondernemen. In september starten zij met een ICT Praktijk Academie. Bedoeld voor mbo-leerlingen die door willen groeien naar een hbo-functie. Ook zij-instromers, die nu werkzaam zijn in een andere baan, kunnen deelnemen. Het...

Lees verder

Talent op Maat: wat werkt voor jou?

De arbeidsmarkt in Nederland is door de coronacrisis drastisch veranderd. Ook regio Leiden ontkomt hier niet aan. Veel mensen moeten zich noodgedwongen oriënteren op ander werk. Aan de andere kant is er een tekort aan met name technisch personeel. Reden voor het economisch samenwerkingsverband Economie071 om hier actie op te ondernemen. Paul de Bruijn, wethouder gemeente Voorschoten: ‘We starten met een proef genaamd ‘Talent op Maat’. Hiermee helpen we mensen om op een andere manier naar hun loopbaan te kijken. Door het in kaart brengen van vaardigheden. Dat is vaak veel breder dan diploma’s...

Lees verder

Vaardigheden centraal bij werk maken van werk

Uitnodiging aan bedrijven om samen aan de slag te gaan met het invullen van moeilijk vervulbare (technische) vacatures.    De toenemende tekorten aan personeel in regio Leiden. Dat was vóór corona een belangrijk aandachtspunt en we gaan ervan uit dat als de economie weer aantrekt, dit opnieuw onze aandacht vraagt. Economie071 start daarom met een pilot genaamd ‘Talent op Maat’. In deze pilot staat het koppelen van vraag en aanbod op basis van vaardigheden centraal. De pilot is gericht op het invullen van moeilijk vervulbare vacatures in onder meer de sector techniek. Voor een optimaal resultaat...

Lees verder

Als jouw medewerkers elke dag een stapje beter presteren, dan presteert jouw onderneming ook steeds beter.

Hoe kun je het herstel van de corona-crisis inzetten en toegroeien naar een toekomstbestendige organisatie met meer rendement? Daar heb je jouw medewerkers meer dan ooit voor nodig. En door hen te laten groeien in hun vakgebied én beroepshouding, zal dat zich uitbetalen voor jouw organisatie.   Binnen onze Leidse regio wordt een samenwerkingsverband van mkb ondernemingen opgezet om een ontwikkelprogramma neer te zetten met de ‘digitale bedrijfsschool’. Uitgangspunten: Kant-en-klaar ontwikkelprogramma: bespaart tijd Korte modules voor jouw medewerkers: gericht op jouw onderneming Direct...

Lees verder

Leidse regio gaat werk maken van werk

Toenemende tekorten aan personeel voor bedrijven en instellingen, ook in de Leidse regio. Er is hier met name een tekort aan technisch personeel en er zijn handen tekort in de zorg. De toeristische sector, de zogenaamde hospitality branche, gaat daarnaast de komende jaren enorm groeien. In die sector, denk aan personeel in de horeca, hotels en congressen, zijn veel banen te verwachten. Reden voor het economische samenwerkingsverband Economie071 om hier werk van te gaan maken. Nanning Mol, wethouder gemeente Voorschoten: ‘We hebben maatwerk nodig in de Leidse regio. We moeten kijken naar...

Lees verder

  • 1
  • 2

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885