Blog

21 mei 2020

Uitbreiding en aanpassingen steunpakket

20 mei is het nieuwe pakket aan economische maatregelen gepresenteerd door het kabinet. Er is een aantal aanpassingen aangebracht aan de huidige regelingen, welke allen worden verlengd en er is een nieuwe maatregel gepresenteerd, de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Als bedrijven een omzetdaling zien van minimaal 30 procent, dan kunnen zij een maximale tegemoetkoming...

Lees meer
21 mei 2020

Leidse vrouwen top 50 steunt ondernemers met gedicht

De Leidse vrouwen top 50 hebben afgelopen maandag een gedicht gepresenteerd aan de voorzitters van BV Leiden. Het gedicht is speciaal gemaakt om de ondernemers in de Leidse regio een hart onder de riem te steken tijdens de coronatijden....

Lees meer
20 mei 2020

Ondernemers starten petitie tegen parkeerplannen gemeente

De bereikbaarheid van Leiden staat onder druk. Het gemeentebestuur ontwikkelt hiertegen beleid met haar onlangs gepresenteerde Mobiliteitsnota en Parkeervisie. Het college houdt in dit plan onvoldoende rekening met de economische vitaliteit van de stad. Zo worden er hoge parkeertarieven...

Lees meer
30 april 2020

Modelbrief voor aanvragen huurkorting

In samenwerking met ondernemersorganisaties is een modelbrief opgesteld die door ondernemers gebruikt kan worden om huurkorting aan...

Lees meer
28 april 2020

Criteria Corona-OverbruggingsLening (COL) bekend; aanvragen mogelijk vanaf 29 april

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups,...

Lees meer
28 april 2020

Resultaten enquête ondernemers

Vandaag zijn de eerste resultaten van de enquête onder ondernemers bekend geworden. 437 mensen hebben de online...

Lees meer
23 april 2020

6 vragen over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Sinds 6 april is het mogelijk om een subsidie op grond van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid aan...

Lees meer
23 april 2020

Inspraak regionale bedrijventerreinenstrategie verlengd

De inspraakperiode voor de concept ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 is met drie weken verlengd. Belanghebbenden kunnen tot...

Lees meer
21 april 2020

Leidse regio brengt economische inzichten rondom coronacrisis in kaart

19.7% van de werkgelegenheid in het 071-gebied is acuut stilgevallen. Sectoren als horeca, detailhandel en cultuur worden...

Lees meer