Terugblik van een voorzitter: In gesprek met Erna Kortlang


04 maart 2020
Categorie: Algemeen

In haar eigen inleiding op het BVL-jaarverslag 2014 schreef ze het zelf al: ondernemers kijken liever naar de toekomst dan naar het verleden. Toch heeft Erna Kortlang ingestemd met een interview waarin we terugblikken op hoe ze de afgelopen jaren bij BV Leiden heeft beleefd. In het jaarverslag van dit jaar kregen we al tipje van de sluier: de tijd is voorbij gevlogen.

 

Is het echt zo snel gegaan?
“Jazeker! Als je terugkijkt is er in de tussentijd een hoop gebeurd, maar toch voelt het alsof ik pas net begonnen ben. Ik weet nog goed dat ik benaderd werd door het toenmalige bestuur met de vraag of ik misschien de voorzittersrol op me wilde nemen. Ik was eigenlijk direct enthousiast: ik heb veel met Leiden en de Leidse regio, en ik vind besturen ontzettend leuk om te doen. In het begin was het nog best lastig, hoewel ik toch al ruime bestuurservaring had. Het duurde best een tijdje voor ik me wegwijs had gemaakt in de verhoudingen tussen de grote hoeveelheid stichtingen, belangengroepen en bestuurslagen die de Leidse regio telt, en de dossierkennis die daarbij komt kijken.”

 

Dat klinkt als een aardig karwei.
“De grote hoeveelheid ‘clubs’ toont óók de grote maatschappelijke betrokkenheid van de Leidse ondernemers aan. Het is die aanstekelijke betrokkenheid die het voorzitterschap de afgelopen jaren uitdagend én interessant heeft gemaakt. Ik heb erg veel plezier beleefd aan het zoeken van verschillende samenwerkingen. Door samen te werken met verschillende ondernemersverenigingen in de regio hebben we met name op het gebied van belangenbehartiging veel bereikt. Ik kijk terug op boeiende ontmoetingen en goede samenwerkingen met een grote groep mensen. Niet alleen binnen BV Leiden, maar ook met verschillende stichtingen, instanties en de gemeente. Ik heb altijd het gevoel gehad dat de gemeente Leiden, hoewel we het niet altijd eens waren, zich toch altijd open heeft opgesteld voor inspraak door ondernemers. Zelfs bij de lastigste dossiers zijn we altijd op een constructieve manier aan tafel gebleven. Ik heb daar zelf ook veel van geleerd.”

 

Kun je een voorbeeld noemen?
“Niet alles gaat natuurlijk helemaal zoals je het hebt gepland. Voor mijzelf is de retailvisie een leermoment geweest. Het eindresultaat is op zich prima, maar ik vond het jammer dat we niet alle ondernemers 100% tevreden konden stellen. Het leuke en waardevolle aan BV Leiden is dat we zo’n divers ledenbestand hebben, maar dat zorgt er soms ook voor dat de belangen van onze leden niet geheel overeenkomen. Op zo’n moment is het lastig om spreekbuis te zijn voor al je ondernemers”


Waarom zou een ondernemer zich eigenlijk aan moeten sluiten bij BV Leiden?

“Ik denk dat het deze combinatie van gezellige evenementen en actieve belangenbehartiging is die het lidmaatschap van BV Leiden zo waardevol maakt voor ondernemers. BVL organiseert de leukste en gezelligste, maar ook de meest waardevolle evenementen voor ondernemers in de wijde omgeving. Ik heb veel bewondering voor de manier waarop Jaap (van Pampus –red.) en de evenementencommisie in samenwerking met Irene keer op keer geslaagde en diverse bijeenkomsten weet neer te zetten. Als ik om me heen kijk moet ik concluderen dat we met BV Leiden écht heel goed zijn in de organisatie van leerzame en gezellige bijeenkomsten voor onze leden. Hier vallen natuurlijk de sociale evenementen onder, waar leden op een vriendschappelijke manier in contact komen met mede-ondernemers, maar ook de leerzame seminars, lezingen en bedrijfsbezoeken, waar leden elkaar inspireren en verder kunnen helpen met hun bedrijf. En laten we niet vergeten dat juist het vergroten van je netwerk en kennis ontzettend veel business genereert. Op deze manier is een lidmaatschap een goede en inspirerende investering in je bedrijf.

 

Daarnaast hebben onze leden direct profijt van de minder zichtbare kant van BV Leiden: de belangenbehartiging. Achter de schermen is BVL voortdurend in gesprek met gemeentes en organisaties om de belangen van onze leden te behartigen. Dit is vaak een stroperig proces dat we wegens politieke gevoeligheden niet altijd aan de grote klok kunnen hangen. Het is immers meestal constructiever om met de gemeente samen te werken dan om er met gestrekt been in te gaan. Op die manier droegen we de afgelopen jaren actief bij aan allerlei gemeentelijk beleid, waaronder bijvoorbeeld de retailvisie en recenter de bedrijventerreinenstrategie. Ook maakt BV Leiden onderdeel uit van en is constant in gesprek met verschillende ondernemersorganisaties, stichtingen en fondsen zoals Ondernemend Leiden, Economie071, VNO-NCW, en de verscheidenheid aan andere ondernemersverenigingen die Leiden rijk is. Waar mogelijk zoeken we de samenwerking op om de belangen van ondernemers te behartigen.”

 

Neem je eigenlijk definitief afscheid van BV Leiden of zien we je nog terug?
“Nee hoor, ik blijf zijdelings betrokken bij BV Leiden. Ik ben van plan om trouw bezoeker van de bijeenkomsten te blijven, en heb zelf ook alweer een evenement in de planning staan. Het afgelopen jaar heb ik het boek “Hoe lang zullen ze leven!?” uitgebracht, waarin we in begrijpelijke taal uitleg geven over het erfrecht en wat daar allemaal bij komt kijken. Op 16 maart zal ik over dit onderwerp een lezing verzorgen voor leden van BV Leiden.”