BV Leiden niet akkoord met lastenverhoging Leidse ondernemers


11 november 2018
Categorie: Algemeen

Donderdag 8 november wordt binnen de gemeenteraad in Leiden de begroting voor 2019 besproken. Voorgesteld is een OZB verhoging van 4,6% voor niet-woningen. In de media wordt het beeld neergezet dat de ondernemers en hun belangenbehartigers akkoord zijn met deze belastingverhoging. Dat is natuurlijk onjuist.

 

Daarom heeft Ondernemend Leiden, waar BV Leiden onderdeel van uitmaakt, een stuk ingestuurd naar de gemeenteraad. We vragen daarbij de gemeenteraad van deze OZB verhoging voor niet-woningen af te zien!


De voorgestelde maatregel is in de plaats gekomen van het voorgenomen besluit om de ozb voor niet-woningen volledig voor rekening te laten komen van de vastgoed eigenaar. Als reden voor deze maatregel werd het verwachte positieve effect op leegstand genoemd. De ondernemers hebben gepleit voor het laten vervallen van deze maatregel. Hiervoor hebben zij de volgende argumenten:

 

een dergelijke generieke maatregel is als met een kanon op een mug schieten;

* de leegstand in het centrum is op dit moment 6%; dit is lager dan gemiddeld in Nederland (7%) en maar net boven frictieleegstand;

* aan bedrijfsruimte op bedrijventerrein is zelfs een tekort.

Als je dus met een financiƫle prikkel vastgoedeigenaren wil bewegen actiever aan leegstands-bestrijding te doen dan zijn daar betere en effectievere instrumenten voor; het gaat dan om een gerichte aanpak en daar behoort een generieke maatregel niet toe.

 

de administratieve lastendruk (en dus kosten) voor eigenaren neemt toe terwijl het nog maar de vraag is of deze kosten direct kunnen worden doorberekend aan de huurders;

 

Het college heeft vervolgens besloten de maatregel in te trekken en een generieke verhoging voor alle gebruikers en eigenaren van niet-woningen in te stellen met de belofte meer te doen aan leegstandsbestrijding.

 

BV Leiden is hier tegen.

 

Zoals hierboven aangegeven, kun je leegstand beter bestrijden met een gerichte aanpak (een leegstandsverordening is instrument dat onder voorwaarden goed kan werken). Wij kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de maatregel vooral financieel gedreven is.