Nieuwe commissie Ledenwerving en ledenbehoud zoekt…leden!

Tijdens de recente ALV is Franck Fielemon aangesteld als bestuurslid op het onderdeel ledenwerving en ledenbehoud. Het doel van deze portefeuille en de wens van het bestuur is om ons ledenbestand te laten groeien en te verrijken met een diverse groep leden zoals o.a. meer jonge ondernemers, MKB ondernemers en ondernemers met een migratieachtergrond.

Franck kan dit niet alleen en doet daarom een beroep op alle leden om vooral de ondernemende buurman en buurvrouw eens als introducé mee te nemen naar een van onze events. Als ieder lid jaarlijks één ander lid aanbrengt groeien we als kool. En dat is waardevol voor iedereen, bestaande én nieuwe leden!

Daarnaast zal er een commissie samengesteld worden “Ledenwerving en ledenbehoud”. De commissieleden zullen in overleg het vanuit het bestuur vastgestelde beleid uitvoeren. Er is vooral behoefte aan praktisch ingestelde leden die het leuk vinden om actief namens BVL te netwerken en in gesprek te gaan met potentiële leden.

Heb je interesse om de schouders eronder te zetten? Neem dan contact op met Franck via franck.fielemon@omzetcoach.nl of 06-12012018.

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885