Ondernemend Leiden uit zorgen over voorgenomen afwaardering N44

Onder leiding van VNO-NCW Rijnland en VNO-NCW regio Den Haag hebben diverse ondernemers- en brancheverenigingen hun grote zorgen geuit over de voorgenomen afwaardering van de N44. In een gezamenlijke brief aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het Algemeen Bestuur van de MRDH en het college van B&W van de gemeente Wassenaar vragen ondernemers, waaronder Ondernemend Leiden, om betrokken te worden bij de plannen en hun belangen serieus mee te nemen in de verdere plan- en besluitvorming.

Voor het vestigingsklimaat in de regio Holland Rijnland alsook de regio Haaglanden, is een goede bereikbaarheid van essentieel belang. De druk op het wegennet zal onverminderd groot blijven. Voor veel vormen van vervoer en logistiek is voor het bedrijfsleven eenvoudigweg geen alternatief beschikbaar. Daardoor blijven zij aangewezen op het transport over de weg, waaronder dus ook over de N44. Het is daarom van groot belang om het beschikbare wegennet zo optimaal mogelijk te blijven gebruiken.
De ondertekenaars van de brief pleiten voor het volgende:

  • Onderzoek de effecten van opening van de RijnlandRoute op de belasting van de N44 en de ontwikkelingen van de regionale mobiliteit;
  • Neem toekomstige te verwachten mobiliteitsbehoefte, bijvoorbeeld door grootschalige woningbouw zoals in de wijk Valkenhorst, maar ook de onderhoudsopgave van de A44, mee in de besluitvorming en planning;
  • Betrek het regionale bedrijfsleven bij het proces van besluitvorming en kies een logische volgorde van onderzoek en besluitvorming, rekening houdend met regionale ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.

    De volledige tekst van de brief treft u hier aan. https://vno-ncwwest.prod.websites.vno-ncw.totalservices.io/app/uploads/sites/7/2023/03/230307-Ondernemersbrief-zorgen-m.b.t.-voorgenomen-afwaardering-N44-Provincie-Zuid-Holland-pdf.pdf

    Als Ondernemend Leiden ondersteunen we de oproep en hebben deze mede ondertekend.

    Daarnaast hebben de volgende organisaties de brief ondertekend: Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex, Bedrijfsleven Bollenstreek, Business Platform Teylingen, Ondernemend Hillegom, de Noordwijkse Ondernemersvereniging, Ondernemend Lisse, de Koepel Leidse regio, Ondernemersvereniging Voorschoten, Ondernemend Wassenaar en MKB Leidschendam-Voorburg.

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885