‘De belangen behartigen van alle ondernemers van Leiden – een belangrijke taak’

Leiden is al sinds de 14e eeuw een bedrijvige en ondernemende stad en is dat anno 2022 nog steeds. Het centrum, als het kloppend hart van de regio, telt vele ondernemers in de horeca, detailhandel, toeleveranciers, dienstverleners en ZZP’ers. Bij elkaar telt Leiden 10.000 bedrijven en 70.000 arbeidsplaatsen. Al deze werkgelegenheid, economische vitaliteit en veerkracht maakt Leiden tot de bruisende stad die ze is. Dit betekent ook dat de belangen van de ondernemers en instellingen alle mogelijke aandacht verdienen.

Ondernemend Leiden (OL) zet zich in om ondernemerschap te stimuleren en behartigt de belangen van alle ondernemers, zowel in de binnenstad als in de wijkwinkelcentra en bedrijventerreinen. Er zijn zeven partners aangesloten bij OL: Leiden Bio Science Park, Bedrijvig Leiden, Centrummanagement, Ondernemersfonds Leiden, Business Platform Schipholweg, Hoteloverleg, Shopja! (Samenwerkende Wijkwinkelcentra) en BV Leiden. Het bestuur bestaat uit leden namens partners. Voor BV Leiden zit Raymond Kerkvliet in het bestuur.

Ondernemend Leiden is misschien niet altijd zichtbaar voor iedereen, maar verricht op de achtergrond belangrijk werk. Er vinden regelmatig gesprekken plaats met stadsbestuurders en de achterban van de platforms om hun behoefte in kaart te brengen. Op basis hiervan wordt een lobbyprogramma opgesteld met als speerpunten ruimte en bereikbaarheid van en voor bedrijven, het vestigingsklimaat en de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Ook creëert OL draagvlak bij ondernemers en partners (zoals VNO-NCW, InRetail, Economie071) door het delen van informatie, organiseren van kennissessies en het initiëren van (tegen)voorstellen en/of projecten. Er worden gesprekken gevoerd met het college en raadsleden op lokaal en regionaal niveau en OL heeft een zeer actieve (en succesvolle) rol gespeeld bij het opstellen van de nieuwe beleidsakkoord van het zojuist nieuw gevormde college in Leiden.

BV Leiden is blij onderdeel te zijn van Ondernemend Leiden om zo namens onze leden (jullie dus) mee te kunnen denken en praten in de stad. We zullen jullie de komende tijd meer betrekken om jullie belangen nóg beter te behartigen. Input is altijd van harte welkom!

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885