Leiden Marketing heet voortaan LEIDEN&PARTNERS

Samen met partners en meer dan marketing


Sinds vorige maand heet Leiden Marketing LEIDEN&PARTNERS. De citymarketingorganisatie voert de naamswijziging door omdat de huidige naam de lading van de activiteiten niet meer dekt. LEIDEN&PARTNERS is de paraplunaam waaronder diverse activiteiten op verschillende domeinen gevangen wordt voor bewoners, bedrijven, talenten
en bezoekers. Hiermee volgt de organisatie landelijke organisaties als The Hague & Partners, Rotterdam Partners en Amsterdam & Partners.

Meer dan marketing
Al langer probeert Leiden Marketing de associatie met marketing te nuanceren en haar brede rol uit te leggen. De organisatie is met onder meer een Expat Centre Leiden of het Leiden Convention Bureau immers ook actief op hele andere domeinen. Tegelijkertijd verandert de rol van de organisatie steeds meer en wordt er bredere invulling gegeven aan ontwikkelingen in de stad. “Zo initieerden we samen met de gemeente en diverse jongeren en studentenverenigingen een programma van talkshows, debatten en insta campagnes waarmee we Leidse jongeren probeerden te motiveren zich aan de coronaregels te houden en perspectief te bieden”, zegt directeur bestuurder Martijn Bulthuis. “Of houden we ons nu bezig met het positioneren van het onderwijs in Leiden & regio om zo docent talenten te kunnen werven en behouden”, vervolgt hij.

Nooit alleen
De kracht en het bestaansrecht van de organisatie komt ook door de hechte samenwerking met partners. Ooit opgericht door 18 Stadspartners en een aantal ‘founding partners’ lag de focus toen vooral op het ‘branden’ van de stad en het ‘managen’ van de reputatie. “We doen vrijwel nooit iets alleen”, zegt Bulthuis. “Samen met vele, diverse partners werken we in coalities op onderwerp en ambitie samen. We investeren, coördineren, initiëren en financieren. Samen met bedrijven, ondernemers, culturele – en kennisinstellingen, onderwijs, gemeente(s), studenten, makers en denkers.

Bijdragen in welzijn en welvaart
LEIDEN&PARTNERS draagt met haar activiteiten bij aan een hogere welvaart en welzijn voor bewoners en ondernemers. Een stad waar leven en beleven in balans zijn en waar kennisontwikkeling en kennisdeling centraal staat
.
Meer informatie over LEIDEN&PARTNERS is te vinden op www.leidenenpartners.nl.

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885