Leids Economisch Programma

Als we het doen, laten we het dan goed doen. Onder dat motto komen ondernemers met het Leids Economisch Programma. Hiermee wordt ingezet op een duurzame economische ontwikkeling waarbij de keuzes die we vandaag
maken, inspelen op de ‘economie van morgen’. Een ontwikkeling waarbij de overheid duidelijkheid schept voor alle Leidenaren, zodat men durft te investeren in de toekomst. Een ontwikkeling waarbij er voldoende financiële middelen zijn voor economisch herstel, ontwikkeling en innovatie. Een ontwikkeling waarbij samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, inwoners en andere stakeholders centraal staat. En natuurlijk een ontwikkeling waarbij we de kansen en uitdagingen van morgen omarmen en gezamenlijk op zoek gaan naar een nieuw economisch cluster, passend bij het DNA van de stad.

Zo bouwen we samen aan een duurzame toekomst waarin Leiden een stad blijft voor iedereen. Een stad die mensen ruimte biedt om te wonen, werken, studeren en te ondernemen. Een stad met alle benodigde voorzieningen binnen handbereik, waar je je als ondernemer, medewerker, bewoner, bezoeker en student thuis voelt.

In het holst van de coronacrisis is Ondernemend Leiden, met partners, ondernemers, de overheid en experts in gesprek gegaan over de economische toekomst. Daarbij hebben alle gesprekspartners zich gevonden in een
gemeenschappelijke doelstelling: het borgen van de economische belangen en het versterken van de Leidse Economie. Zodoende is gekeken naar wat er op dit moment goed gaat en waar er verbeterpunten liggen. Dit dient als basis voor het Leids Economisch Programma.

Een duurzame ontwikkeling
Om Leiden voor te bereiden op de kansen en uitdagingen van morgen, lopen de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) als groene leidraad door het Leids Economisch Programma. De SDGs (zie pag 5) zijn een ontwikkelagenda voor het jaar 2030 en zijn onder te verdelen in doelen voor mensen, de industrie, een duurzame planeet en doelen voor een betere en effectievere samenwerking. Het unieke van deze doelen is dat deze alleen door samenwerking gehaald kunnen worden, zoals met convenanten, publiek-private partnerschappen of akkoorden. Wij zijn van mening dat veranderingen en innovaties van onderaf komen, waarbij met een voorwaardenscheppende overheid wordt gewerkt aan gezamenlijke oplossingen en innovaties. Zo bouwen alle Leidenaren samen aan het ‘Leiden van morgen’.

De vier Leidse clusters
Het Leids Economisch Programma kijkt naar de sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen voor de vier (economische) clusters die Leiden rijk is. Hierbij levert ieder cluster een unieke bijdrage aan de stad. Waar het Leiden Bio Science Park zich kenmerkt als sterk biotechnologisch cluster en werkgelegenheid biedt aan meer dan 19.000 mensen, zorgen de wijkwinkelcentra voor een sterk lokaal basisvoorzieningenniveau in de wijk. Het centrum onderscheidt zich met een sterke bezoekerseconomie met het niet-dagelijkse aanbod van terrassen, winkels, horeca en cultuur. Tot slot bieden de bedrijventerreinen ruimte aan een breed scala aan ondernemers en bedrijven en zorgen ze voor een sterk lokaal voorzieningenniveau en een brede werkgelegenheid.

Leeswijzer
Dit Leids Economisch Programma kan worden gezien als ‘verlanglijst voor een duurzaam economisch herstel en een veerkrachtig Leiden’. Een samenvatting van
deze verlanglijst vindt u na de inhoudsopgave. Hierna wordt gedetailleerder ingegaan op de thema’s die de Leidse (economische) clusters raken. Met deze punten willen we niet alleen een heldere boodschap aan de politiek meegeven, maar steken we ook onze hand uit. Door krachten te bundelen, duidelijkheid te
scheppen, voldoende te investeren en de juiste keuzes te maken zorgen we dat Leiden blijft behoren tot de vitaalste steden van Nederland. Een plek waar iedereen kan werken, wonen, ondernemen, recreëren en het leefklimaat aan de hoogste standaard voldoet.

Lees hier het Leids Economisch Programma

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885