Ondernemers bezorgd over verlaging Trekvlietbrug en roepen op te komen met een visie voor vervoer over water.

Vanaf 2025 mogen bedrijven vanwege de invoering van emissievrije stadsdistributie een groot deel van hun wagenpark niet meer inzetten om de binnenstad te bevoorraden. Er mogen dan dus geen vrachtwagens met fossiele brandstof de stad meer in. Maar net als 400 jaar geleden kan transport over water, dankzij 28 kilometer aan grachten en singels, een duurzame oplossing bieden. Door de Trekvlietbrug te verlagen komt dit duurzame alternatief echter in gevaar. Dit strookt niet met de mobiliteitsplannen van de gemeente en juist dat leidt tot irritatie bij ondernemers.

Bereikbaarheid bedrijven
Voor een betere bereikbaarheid van de stad wordt de N206 (Europaweg) verbreed en heringericht. Zo wordt de Lammebrug verbreed en hoger en wordt de Trekvlietbrug breder. Deze laatste wordt ook een vaste brug en gaat in tegenstelling tot eerdere berichten niet omhoog maar juist omlaag. Afgelopen jaar heeft er een aantal positieve gesprekken plaatsgevonden tussen ondernemers, de Provincie Zuid-Holland en Gemeente Leiden. Helaas is gebleken dat de verhoging van de Trekvlietbrug er, ondanks toezeggingen van gemeente en provincie in 2014, niet gaat komen. De verhoging kan namelijk leiden tot een te hoge druk op het riool en de standleidingen waardoor deze kapot kunnen gaan. En het verplaatsen van deze leidingen is, in de ogen van gemeente en provincie een te kostbare oplossing. Tevens zal de brug niet meer open kunnen. Het alternatief van transport over water wordt zo zeer beperkt. En daarmee dan ook de duurzame mogelijkheden om bedrijven in de binnenstad en op bedrijventerrein Roosevelt-Trekvliet te bevoorraden.

Realiseer een laad- en losoverslagpunt
Gideon van den Bosch, bestuurslid ondernemersvereniging Roosevelt en Trekvliet: “door het ontbreken van visie en onderzoek van de gemeente maken we toelevering en overslag over water voor de komende 50 jaar onmogelijk. Om toch te voldoen aan de mobiliteitsambities van de gemeente en het vervoer over de weg richting de binnenstad te ontlasten zien wij een eenvoudige en duurzame oplossing. Maak nou toch eens gebruik van de infrastructuur over water die Leiden rijk. Met een laad- en losoverslagpunt vóór de Trekvlietbrug kunnen de transporteurs over water prima de binnenstad bevoorraden. Denk bijvoorbeeld aan de huidige loswal bij de Trekvlietbrug of eventueel een loswal bij de Vlietzone. Zo kan ons watergebonden bedrijventerrein de Rooseveltstraat-Trekvliet zijn functie als duurzame ontwikkellocatie behouden. Een alternatief is dat de brug toch zijn functie als beweegbare brug behoudt, waarbij op gezette venstertijden de brug geopend kan worden.”

Kom met een integrale visie voor vervoer over water
Om Leiden goed voor te bereiden op de duurzame toekomst is het nu zaak om de juiste keuzes te maken en duidelijkheid te scheppen over goederentransport over water. “Dit overslagpunt moet er echt komen. Zorg dat de stad ook bereikbaar blijft voor ondernemers. En om nou te voorkomen dat we in de toekomst vaker tegen dit soort vraagstukken aanlopen is duidelijkheid nodig. Daarom vragen we de gemeente: kom met een integrale visie voor vervoer over water,” aldus Willem-Jan Zirkzee voorzitter Bedrijvig Leiden.

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885