MKB-deal digitalisering aangevraagd

Ondernemend Leiden neemt deel aan de projectboard MKB-deal om mee te denken over invulling en monitoring van de MKB-deals. Wij verbinden ons om partijen en partners te informeren, verbinden en activeren. In bijgevoegde toolbox staan alle uitgewerkte communicatiemiddelen Graag delen met de achterban.

Yvonne van Delft (gemeente Leiden, voorzitter Economie071), Martijn van Pelt (VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland) en Shireen van Cassel (Ondernemend Leiden en BV Leiden) hebben vandaag namens alle betrokken partners officieel de aanvraag ingediend voor een MKB-deal digitalisering bij provincie Zuid-Holland.

Van intentie naar aanvraag
Vanuit het programma van Economie071 vragen vijf gemeenten en drie koepels van ondernemers de MKB-deal aan bij de provincie Zuid-Holland. Het gaat om de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en VNO-NCW Rijnland, Koepel Leidse Regio en Ondernemend Leiden. Focus van de aanvraag is het aanjagen van digitalisering in het ‘brede MKB’, met specifieke aandacht voor het kleinbedrijf (2 tot 50 werknemers). Genoemde partners hebben eerder al als eerste stap, ook in nauwe samenwerking met lokale ondernemersverenigingen, een intentieverklaring getekend. Deze is nu opgevolgd door het indienen van de definitieve aanvraag.

Wat is een MKB-deal?
De provincie Zuid Holland is dit jaar gestart met het sluiten van zogenaamde MKB-deals. Dit zijn bestuurlijke afspraken met regio’s voor het versterken van het MKB-ecosysteem. Elke regio is daarbij vrij (binnen zes hoofdthema’s) een inhoudelijke focus te kiezen die aansluit bij een actueel vraagstuk van het MKB in de regio. De provincie vergoed 50% van de projectkosten. De andere 50% bestaat uit cofinanciering van partners.

Waarom een MKB-deal digitalisering?
De urgentie om met MKB-vraagstukken rondom digitalisering aan de slag te gaan is groot. De coronacrisis heeft de digitalisering van de samenleving immers in een stroomversnelling gebracht. En wat nu gewone handelingen zijn, zoals online boodschappen doen, met je telefoon betalen, verschillende slimme apparaten met elkaar verbinden en op grote schaal digitaal vergaderen, was enkele jaren geleden nog aanzienlijk minder ingeburgerd. In hoog tempo landen deze ontwikkelingen in alle sectoren en maatschappelijke domeinen waardoor het impact heeft op iedereen. En dus ook op ondernemers in het MKB. Daar zien we dat digitalisering tegelijkertijd nieuwe kansen biedt, maar MKB-ondernemers ook voor nieuwe uitdagingen stelt om deze kansen goed te benutten. Dit is in het bijzonder het geval in het brede MKB (ook wel aangeduid als ‘het peloton’ achter de innovatieve koplopers). Deze ondernemers beschikken vaak niet over de benodigde kennis, vaardigheden en financiële middelen om hier actief stappen in te ondernemen. In de Economie071 regio herkennen we dit beeld en willen we met de MKB-deal daarbij helpen.

Wat gaan we doen?
Ons voornemen is om van de MKB-deal een vraag-gestuurd stimuleringsprogramma te maken waarmee we MKB-ondernemers (en hun medewerkers) in de regio willen informeren, inspireren en activeren om aan de slag te gaan met eigen digitaliseringvraagstukken. Dit doen we via kennis- en informatiesessies, inspiratiebijeenkomsten en verdiepingsworkshops. We willen daarbij ook een vouchersysteem en ondernemerscoaches inzetten. De ondernemersverenigingen zijn bij het hele programma nauw betrokken.

Het programma wordt inhoudelijk afgestemd op de behoeften en wensen van de ondernemers via een zogenaamde digi-scan. Samengevat is ons doel om:
– het bewustzijn van ondernemers te vergroten van de kansen die digitalisering biedt,
– digitalisering(trajecten) in het MKB in de regio te versnellen,
– het delen van kennis en ervaringen met digitaliseringtrajecten binnen de regio te stimuleren, en
– de digitale capaciteiten van MKB ondernemers in de regio te vergroten.

Vervolgstappen
De uitgewerkte projectaanvraag is op 1 juli ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Er worden meer aanvragen verwacht dan dat er subsidies zijn. We gaan dus duimen! Mocht de aanvraag worden gehonoreerd dan zal het MKB stimuleringsprogramma lopen van september 2021 tot december 2022.

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885