Het Leids Stimuleringsfonds


“Veerkracht vleugels geven!” Luidt het motto van het Leids Stimuleringsfonds. Maar wat is dat en hoe werkt dat nou eigenlijk? Marta Klement stelt 5 vragen hierover aan lid beoordelingscomissie Wim de Leeuw. 

Wat is het Leids Stimuleringsfonds en hoe is het tot stand gekomen?
Het Leids Stimuleringsfonds is één van de maatregelen die door Ondernemend Leiden – in samenwerking met de partners van het Leids Crisisteam Economie – zijn bedacht om ondernemers te steunen en hen een toekomstperspectief te bieden. De partners van Ondernemend Leiden zijn de diverse ondernemers- en brancheverenigingen en de gemeente Leiden. Het Leids Stimuleringsfonds steunt initiatieven van meerdere partijen met een positieve impact op de economie. De maximale bijdrage bedraagt € 50.000, de aanvragers zelf moeten tenminste voor 30% cofinanciering zorgdragen.

Wie kan allemaal een plan indienen?
In beginsel kan elke ondernemer of ZZP’er een plan indienen, maar er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband. Dat kan een samenwerkingsverband tussen verschillende ondernemers zijn, maar ook een samenwerkingsverband tussen één ondernemer en een opleidingsinstantie zoals de Leidse Universiteit, Hogeschool Leiden of MBO Rijnland.

Waar moet een plan aan voldoen?
Het Stimuleringsfonds stelt een aantal eisen. De belangrijkste zijn dat er sprake moet zijn van een samenwerkingsverband waardoor de Leidse economie duurzaam wordt versterkt. Uiteraard moet het plan kansrijk zijn en is het belangrijk dat het resultaat in zekere mate innovatief is. Verder kijkt de beoordelingscommissie naar het effect op werkgelegenheid en ondernemerschap en het scheppen van stageplaatsen. En in deze tijd hopen we natuurlijk op plannen met een positief effect op ons milieu.

Zijn er al plannen gerealiseerd?
Jazeker. Er zijn inmiddels verschillende initiatieven die een bijdrage hebben ontvangen. Water in the Cloud is een samenwerkingsverband van groenbedrijven die een systeem hebben bedacht waarmee met behulp van sensoren kan worden bepaald welk groen in de stad water nodig heeft of niet. Team Horizon is een samenwerkingsverband van ondernemers die Leidse ondernemers en organisaties helpen met een geïntegreerde aanpak op het ge bied van strategie, financiën en marketing. Leiden Hub of Positieve Technology & VR biedt bedrijven en instellingen Virtual Reality oplossingen. Een vierde initiatief is Inventeers, een ondernemer die in samenwerking met de Hogeschool Leiden en MBO Rijnland praktische ondernemers helpt met de implementatie van ‘het internet of things’.

Welke verandering zie jij graag in Leiden?
Als ik het Leiden van nu vergelijk met het Leiden waarin ik in 1981 ‘aankwam’, dan kan ik niet anders dan constateren dat Leiden in de afgelopen decennia in positief opzicht enorme stappen heeft gemaakt. In vrijwel elk opzicht. Wat ik jammer vind, is dat Leiden zich enerzijds ambitieus profileert als Stad van Ontdekkingen (vroeger: Stad van kunst en kennis), op het gebied van topsport ontbreekt het in belangrijke mate aan èchte ambities. Sport dreigt in Leiden homeopathisch verdund te worden tot ‘gezond en ongebonden bewegen’. Wat mij betreft een gemiste kans, zèker voor een universiteitsstad. Dit zou ik graag anders zien…


STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885