Ondernemend Leiden tekent mee voor zero emissie stadsdistributie

Het Convenant Stedelijke Distributie 071 is 9 december ondertekend door wethouder Ashley North en zeven brancheorganisaties: Transport en Logistiek Nederland, Evofenedex, Techniek Nederland, VNO NCW Rijnland, Horeca Nederland afdeling Leiden, Centrummanagement Leiden en Ondernemend Leiden. Met het ondertekenen van het convenant wordt gezamenlijk een grote stap gezet naar emissievrije stadsdistributie in 2025

 

Om vanaf 1 januari 2025 een zero-emissiezone voor goederenvervoer in de binnenstad in te kunnen stellen, moet nog veel worden voorbereid. Denk bijvoorbeeld aan goede locaties voor goederenoverslag en/of distributiepunten waar leveranciers hun goederen kunnen overladen in kleinere elektrische vervoersmiddelen, Of aan ondernemers die voor het bezorgen van bestellingen overstappen op elektrisch vervoer of bakfietsen. Ook nieuwe manieren van samenwerking en het bundelen van vrachten waardoor minder vervoersbewegingen nodig zijn, kunnen een oplossing zijn.

 

Koplopers in Leiden
In Leiden hebben we al een aantal koplopers met goede initiatieven zoals het eerste stadsdistributiepunt van CityHub, die onder meer nauw samenwerkt met de elektrische boot van CityBarge. Verder kennen we het voorbeeld van Inzamelhelden  voor het ophalen van afval en ondernemersvereniging HerenDoeza bezorgt goederen met haar elektrische bakfietsen. Het zijn slechts enkele, van vele initiatieven die als paddenstoelen uit de grond schieten.

 

Wethouder Ashley North: “Om ervoor te zorgen dat onze historische binnenstad nu en straks een fijne, aantrekkelijke en economisch bloeiende plek blijft, moeten we actie ondernemen. Leiden wordt steeds drukker en de ruimte die we hebben is schaars. We zien kansen om deze ruimte anders in te delen met meer ruimte voor de fiets, voetganger en groen, maar ook ruimte voor schone vervoersvormen. De gemeente draagt daar zelf ook zoveel mogelijk aan bij door het goede voorbeeld geven. We hebben al elektrische veegwagens in gebruik genomen en in ons inkoopbeleid is de zero emissie levering als voorwaarde meegenomen. Ik ben trots op de ondernemers die samen met de gemeente op zoek gaan naar oplossingen zoals schone en geluidsarme voertuigen of goederenhubs. Zo bereiden we ons samen voor op de toekomst.”

 

Werkgroepen in 2021 van start
Op basis van het convenant worden een kernteam en twee werkgroepen ingesteld die vanaf januari 2021 aan de slag gaan. Zij zullen mede de uiteindelijke opzet en inrichting van de zero-emissiezone vanaf januari 2025 in Leiden bepalen, binnen de gestelde (wettelijke) kaders. De aandachtsgebieden zijn communicatie, goederenoverslagpunten en emissievrije transportmiddelen.

 

Het convenant is een vervolg op de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek die Leiden in maart 2019 heeft ondertekend, samen met ongeveer 40 andere gemeentes in Nederland. Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, streeft Nederland naar een reductie van CO2-uitstoot met 49% in 2030. Leiden omarmt deze ambitie. In Leiden komt een derde van de uitstoot van roet van vrachtvervoer, naast NOx en fijnstof. Transitie naar duurzame mobiliteit is een belangrijke bijdrage aan schone lucht.

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885