Koersvast richting 2021

De partners van Economie071 verlengen hun economische samenwerking in regio Leiden tot eind 2022. Daarbij staan drie thema’s centraal: Human Capital (onderwijs en arbeidsmarkt), digitalisering en jong ondernemerschap. Op deze thema’s wil Economie071 zelf het voortouw nemen met concrete projecten. Yvonne van Delft, wethouder gemeente Leiden en voorzitter van Economie071: ‘Partners werken samen aan het versterken van de regionale economie en het verbeteren van het ondernemersklimaat door concrete initiatieven. Dat werkt omdat we elkaars kennis en kunde benutten. Zo kunnen we versnellen en projecten die de eigen gemeentegrens overstijgen goed oppakken.’

 

Concrete projecten
Eerdere en lopende projecten van Economie071 zijn de totstandkoming van PLNT (centrum voor innovatie en ondernemerschap), een regionale retailvisie (voor het versterken van de winkelgebieden), een regionale strategie voor bedrijventerreinen, de start van de pilot Talent op Maat (waarbij vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar wordt gebracht), de ICT Praktijk Academie en het stimuleren van kennisuitwisseling rondom duurzaam bouwen via Cirkelstad regio-071. De komende tijd worden de actielijnen verder versterkt. Daarnaast zal Economie071 de kennis en het netwerk met betrekking tot de regionale economie verder onderhouden en versterken.

 

Netwerk van ondernemers
Economie071 brengt het regionale netwerk van ondernemers bij elkaar via de jaarlijkse Ondernemersdag071. Deze wordt nu vanwege de corona-crisis digitaal aangeboden. In 2021 wordt dit omgezet naar kleine sectorbijeenkomsten in de regio. Voor beginnend ondernemers wordt jaarlijks de Startersdag georganiseerd met kennis en inspiratie voor een goede start van je bedrijf.


Index071 en corona
Om de economische ontwikkelingen in de regio te spiegelen wordt jaarlijks de stand van zaken opgemaakt in de vorm van een Index. Deze index071 is dit jaar aangevuld met twee corona-rapportages om zicht te krijgen en te houden op de regionale gevolgen van de crisis. Tenslotte houdt Economie071 nauw contact met provinciale, regionale en lokale initiatieven die de agenda raken. Zo worden kansen benut en kennis en ervaring gedeeld.

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885