Zero Emissie Stadsdistributie in Leidse Binnenstad

Leiden heeft in 2019 de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend. Samen met zo’n veertig andere gemeentes in Nederland. Daarin is afgesproken om in 2025 een zero-emissie-zone in te voeren voor goederenvervoer. Alleen schone vervoersmiddelen mogen dan nog de binnenstad in. Dat heeft ook gevolgen voor de bedrijfsvoering van ondernemers.

 

Het doel van Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) is minder vervoersbewegingen, een schonere lucht en betere bereikbaarheid. Dat is goed voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van de (binnen)stad. En daar heeft iedereen baat bij.

 

Bijdrage aan een autoluwe binnenstad
Wethouder Ashley North vindt dat ZES een belangrijke bijdrage kan leveren aan de Agenda Autoluwe Binnenstad: “Om ervoor te zorgen dat onze historische binnenstad, nu en in de toekomst een aantrekkelijke en economisch bloeiende plek blijft, moeten we actie ondernemen. Leiden wordt steeds drukker en de ruimte die we hebben is schaars. We zien kansen om deze ruimte anders in te delen. Meer plaats voor de fiets, voetganger en groen, maar ook voor schonere vervoersvormen. Samen met de ondernemers gaan we de komende jaren op zoek naar oplossingen zoals schone en geluidsarme voertuigen en goederenHUB’s.”

 

ZES inpassen in eigen bedrijfsvoering
De komende jaren moet er hard worden gewerkt om de stadslogistiek anders te organiseren: schoner en met minder vervoersbewegingen. De gemeente gaat de voorwaarden scheppen om de zero-emissie-zone te kunnen invoeren. Om initiatieven op het gebied van goederenhubs en schoon goederenvervoer te faciliteren starten drie werkgroepen. Ondernemers zullen de veranderingen in hun bedrijfsvoering moeten inpassen, waar ze kunnen leren van anderen en snel de best passende oplossing kunnen inpassen.

 

Koplopers nemen initiatief
Er is al een aantal goede initiatieven genomen om het goederenvervoer in de binnenstad slimmer, schoner en sneller te organiseren. Een paar voorbeelden:

 

LogiConnect, onderdeel van Duivenvoorde Transport, heeft in Zoeterwoude vlakbij de A4, een HUB voor op- en overslag in gebruik genomen. Daar worden de goederen aangeleverd door grote vrachtwagens, tijdelijk opgeslagen, gebundeld per afleveradres en met schoon vervoer naar hun bestemming gebracht. Dat scheelt niet alleen in het aantal vrachtwagens dat de stad in rijdt, daar tijd en geld bespaart. Ondernemers hoeven zelf geen grote voorraden (en dure m2’s ) aan te houden, maar kunnen op afroep hun orders laten verzamelen en in een keer laten bezorgen.

 

Lessgo (met een HUB in Alphen) en City Hub, sinds kort gevestigd aan de Rooseveltstraat, werken op dezelfde manier. Voor alle nieuwe ketenoplossingen geldt dat de nieuwe slimme logistiek efficiënt is en geld bespaart.

 

Een ander – lokaal – initiatief komt van Herendoeza, de ondernemersvereniging van de Heren- en Doezastraat. Deze ondernemers hebben met elkaar een bakfiets aangeschaft om gezamenlijk bestellingen in Leiden te bezorgen.

 

Stad in én stad uit
Ook retourstromen vallen onder goederenvervoer. Een leuk voorbeeld daarvan is het initiatief van Duurzame Horeca met Inzamelhelden. Zij halen met de bakfiets reststromen op bij de horeca in de binnenstad. Een initiatief met voordelen voor meerdere partijen. De horeca hoeft het afval niet op te slaan, want de Inzamelhelden komen op afroep. Het afval wordt beter gescheiden en is daardoor minder vervuild, waardoor het meer oplevert. De horeca krijgt dus een betere service, en is niet duurder uit. De binnenstad wordt aantrekkelijker omdat er minder vaak afval op straat staat, en omdat het afval wordt opgehaald door schone, geruisloze bakfietsen i.p.v. grote vuilniswagens.

 

Ondernemers kunnen zelf meedenken over oplossingen
Verschillende koplopers zijn al aan de slag. Ondernemers kunnen daarbij aanhaken. Maar ondernemers kunnen ook zelf oplossingen aandragen over hoe ZES in Leiden het beste ingevuld kan gaan worden. Tenslotte zijn jullie degene, die hun bedrijfsvoering anders gaan inrichten. Daarom zijn er drie werkgroepen opgericht waarin via Centrummanagement Leiden en Ondernemend Leiden ondernemers zitting hebben. De komende vier jaar gaan die werkgroepen de invoering van de zero-emissie-zone voorbereiden.

 

Voor meer informatie, mail naar e.botter@leiden.nl.

 

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885