Leidse ondernemers vragen om hulp én helpen elkaar

De Leidse ondernemer heeft informatie en financiële steun nodig maar wil ook graag samenwerken om deze crisis het hoofd te bieden. Dat is de conclusie uit de enquête die door ruim 400 Leidse ondernemers vorige maand is ingevuld. De maatregelen om de steun en samenwerking te faciliteren zijn deels al uitgevoerd of zijn in voorbereiding, van brainstorm tot plan van aanpak.

 

Initiatiefnemer van de enquête, het Crisisteam Economie met vertegenwoordigers van ondernemers, brancheorganisaties en de gemeente, is blij met de respons en is aan de slag gegaan met de resultaten.

 

Yvonne van Delft, wethouder Werk en Inkomen, Economie en Cultuur: “Dit onderzoek geeft ons waardevolle informatie of ondernemers hun weg naar informatie en steun vinden, en waar ze nog hulp bij nodig hebben.”

 

Nico Tates, voorzitter Ondernemend Leiden: “Dit beeld herkennen we ook uit de gesprekken met ondernemersverenigingen. We houden continu vinger aan de pols, en zien nu ook bijvoorbeeld de noodzaak van mentale ondersteuning ontstaan.”

Martijn van Pelt – VNO-NCW: “Dit onderzoek laat uitkomsten zien die we herkennen uit andere regio’s waar we vergelijkbare enquêtes hebben gedaan. De feedback van lokale ondernemers maakt goed duidelijk welke prioriteiten we als belangenbehartigers moeten stellen, zowel lokaal als op landelijk niveau. Waardevol.

 

De enquête liep van 7 tot en met 26 april. De twee hoofddoelen waren een beter inzicht krijgen in de impact van de coronamaatregelen op ondernemers in Leiden en het verbeteren van de dienstverlening en informatievoorziening aan ondernemers. De 437 respondenten vertegenwoordigen 4% van de Leidse ondernemers. Door deze respons konden er relevante conclusies getrokken worden om de inzet van het Crisisteam Economie nog doeltreffender te maken.

 

Impact
Ondernemingen in de binnenstad en stationsgebied waren vaker dan gemiddeld helemaal dicht (33% ten opzichte van 23%). Ook hebben ze vaker een groot omzetverlies, een liquiditeitstekort en nemen ze kostenmaatregelen. Het blijkt dat ondernemingen in de publieksgerichte sector zoals detailhandel, horeca, recreatie en contactberoepen vaker helemaal dicht zijn, omzetverlies en liquiditeitstekort hebben en ook vaker kostenmaatregelen nemen. Ondernemingen in de commerciële dienstverlening zoals advies en consultancy, informatie en communicatie, draaien vaker (maar niet altijd) gewoon door.

 

Het cijfermatige beeld is in lijn met de impact die uit landelijke onderzoeken blijkt (bv. van ING en RaboResearch). De hoge respons op de open vragen geeft veel couleur locale aan dit beeld.

 

Vraag en aanbod steun
Uit de antwoorden op de open vragen blijkt dat veel ondernemers niet goed wisten voor welke regelingen zij in aanmerking kwamen. Bovendien maakten de meeste ondernemers zich zorgen over de liquiditeit van hun bedrijf en zetten daarom in op kostenbesparing. Weinig ondernemers wisten al zeker dat zij een lening gingen aanvragen, terwijl een groter percentage aangaf wel behoefte te hebben aan een lening. Een laatste veel gedeelde zorg was hoe ondernemers om moeten gaan met de 1,5-metereconomie en de langetermijneffecten van de coronacrisis op de omzet in hun branche.

 

Concrete acties
Zowel tijdens de looptijd van de enquête als daarna zijn ondernemers benaderd om hun vragen te beantwoorden. Ook zijn we met de resultaten van de enquête aan de slag gegaan. Hieruit zijn de volgende concrete acties gekomen:

 

-De informatie op het digitaal informatiepunt is verbeterd door een logischere indeling van de lokale en landelijke regelingen.

-Ondernemers zijn geïnformeerd over de nuttige regelingencheck op het coronaloket van de KvK. Aanvullend zijn ondernemers die minder digitaal vaardig zijn geholpen met de informatiebrief en door telefonische hulp en doorverwijzing naar de juiste instanties.

-Een nieuwe kredietregeling voor ondernemers is in de maak: de regeling Klein Krediet Corona (KKC-regeling). Dit gaat mogelijk een uitkomst bieden. Het benaderen van financieel adviseurs in onze regio om samen op te trekken in de informatievoorziening aan ondernemers kan hierbij helpen.

-Binnenkort start de gezamenlijke campagne ‘Zo blijft Leiden open’ om de versoepeling van maatregelen en de drukte binnen branches zoals horeca en winkels op een positieve manier in goede banen te leiden.

 

Netwerken faciliteren: plannen voor morgen
De veerkracht en toekomstgerichte mentaliteit die ondernemers kenmerkt, zien wij terug in de respons op onze enquête. Er zijn veel ideeën geopperd waarmee ondernemers de komende periode geholpen zijn. Globaal zijn deze in de twee categorieën onder te brengen:

-lokaal inkopen en aanbesteden, en facturen snel betalen (55%)

-netwerken faciliteren om diensten uit te wisselen, advies over bedrijfsvoering en regelingen te geven en te krijgen, en mentale steun bij elkaar te vinden (45%)

 

Een aantal zaken is al opgepakt. Centrum Management Leiden, Leiden Marketing en het Cultuurfonds hebben een campagne in de maak voor ‘vraagherstel’ gericht op consumenten in de regio. Daarnaast heeft het Crisisteam opgeroepen tot onderlinge solidariteit door elkaars facturen snel te betalen en coulance te tonen waar kan. Ook is er aandacht voor het mentale welzijn van ondernemers: momenteel wordt samen met de partners van Leiden Kennisstad een webinar voor bestuurders van ondernemersverenigingen in de Leidse Regio voorbereid. Dit webinar zal plaatsvinden op 1 juli om 20:00.

 

Het Crisisteam onderzoekt verder mogelijkheden om lokaal inkopen te stimuleren en mogelijkheden voor digitale netwerkbijeenkomsten voor ondernemers en ondernemersorganisaties. Want elkaar (digitaal) ontmoeten en inspireren is iets waar ondernemers juist ook in deze periode veel behoefte aan hebben.

 

Rapportage enquête

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885