Gemeente en ondernemersverenigingen roepen vastgoedeigenaren op tot coulance

´Zorg voor een werkbare situatie bij het betalen van de huur´

 

Huurbetaling is voor veel ondernemers een zware last nu er door de coronacrisis niet of nauwelijks inkomsten zijn. Om deze lasten een beetje te verlichten roept het crisisteam Economie vastgoedeigenaren op om coulant om te gaan met huurbetaling. “We moeten de pijn verdelen”,  zegt Nico Tates, voorzitter van Ondernemend Leiden.

 

In een open brief geschreven aan de vastgoedeigenaren van Leiden vraagt het crisisteam Economie, bestaande uit de gemeente Leiden, Ondernemend Leiden en diverse andere branche- en ondernemersverenigingen om mee te denken met de ondernemers. “We roepen niet dat alle huren meteen stopgezet moeten worden, maar we vragen wel om coulance. Denk aan de mogelijkheid om gespreid te betalen of het verlengen van betalingstermijnen”, legt Tates uit. Het crisisteam vraagt de vastgoedeigenaren om in gesprek te gaan met de huurders die worden getroffen door de coronacrisis om zo te komen tot een werkbare oplossing. “Wellicht is het mogelijk om in bepaalde gevallen de huur tijdelijk te verlagen.” De Leidse economie is er bij gebaat als iedereen een beetje water bij de wijn doet, zegt Tates. “Als we de pijn verdelen dan komt het overgrote deel van de Leidse ondernemers door deze crisis heen. Daar zijn ook de vastgoedeigenaren bij gebaat, want zo voorkom je leegstand.” Vastgoed Binnenstad Leiden staat achter de oproep vanuit het crisisteam. “We staan achter de initiatieven van het Crisisteam Economie Leiden. De Leden van onze vereniging doen al aan heel veel maatwerk voor hun huurders, maar wij steunen zeker ook deze algemene oproep aan alle vastgoedeigenaren in Leiden”, zegt Alexander Geertsema, voorzitter van Vastgoed Binnenstad Leiden.


Lokaal niveau

Landelijk worden vastgoedbedrijven in een brief vanuit het Ministerie van Economische Zaken en INretail al opgeroepen om coulant om te gaan met de huurbetaling, maar het is ook noodzakelijk dat op lokaal niveau wordt meegedacht met ondernemers. Tates: “Natuurlijk zijn er vastgoedeigenaren die al wel regelingen hebben getroffen met hun huurders en daar zijn we ze zeer dankbaar voor, maar de urgentie vereist een nog bredere inzet. Vandaar deze oproep aan de vastgoedeigenaren die specifiek in Leiden actief zijn.”

Het verzoek van Ondernemend Leiden en de gemeente aan vastgoedeigenaren om mee te denken tijdens de coronacrisis, wordt ondersteund door: VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland, Leiden Bio Science Park, Bedrijvig Leiden, Centrummanagement Leiden, Koninklijke Horeca Nederland, BV Leiden, Vastgoed Binnenstad Leiden, Hoteloverleg, Ondernemersfonds Leiden en Leiden Marketing.


Activiteiten crisisteam
In het crisisteam Economie werken gemeente Leiden en  ondernemers- en brancheverenigingen nauw samen om zich in te zetten voor de belangen van ondernemers in de stad. Er zijn vanuit dit team al diverse stappen gezet om ondernemers te ondersteunen. Zo heeft de gemeente een speciaal corona-informatiepunt voor ondernemers geopend (http://www.leiden.nl/ondernemers-corona). In samenwerking met BSGR is het mogelijk om uitstel en verlaging van lokale lasten en huur gemeentelijk vastgoed aan te vragen. De voorbelasting toeristenbelasting wordt opgeschort en de toeristenbelasting wordt alleen aan het einde van jaar in rekening gebracht. Verder zijn er meerdere campagnes opgestart zoals Thuis in Leiden en Koop Lokaal. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de acties vanuit het crisisteam.

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885