Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Door alle berichtgeving rondom de coronacrisis ontsnapt het wellicht aan de aandacht: vanaf 1 april 2020 kan aanspraak worden gemaakt op compensatie van de transitievergoeding die aan langdurig zieke werknemers is voldaan. Meer dan ooit is het van belang ervoor te zorgen dat deze inkomsten niet worden misgelopen. De compensatievergoeding kan goed worden gebruikt om een onderneming door deze moeilijke periode heen te loodsen.

 

Voorwaarden
Er bestaat in de meeste gevallen recht op compensatie van een transitievergoeding die na 1 juli 2015 is betaald aan een werknemer van wie het dienstverband na 104 weken ziekte is geëindigd (bijvoorbeeld na een ontslagprocedure of met wederzijds goedvinden). De compensatievergoeding is in beginsel gelijk aan de transitievergoeding die aan de werknemer is vertrekt, maar nooit hoger dan de wettelijke transitievergoeding die verschuldigd was op de dag na het verstrijken van de wachttijd van 104 weken of het bedrag aan loon dat tijdens ziekte is betaald (indien dat bedrag lager is).

 

Slapende dienstverbanden
De compensatievergoeding kan ook worden aangevraagd na beëindiging van een zogenoemd ‘slapend dienstverband’. Dit zijn dienstverbanden van werknemers die langer dan 104 weken ziek zijn, niet meer werken en geen recht meer hebben op loon. Op 8 november 2019 oordeelde de Hoge Raad (kort gezegd) dat werkgevers verplicht zijn om mee te werken aan de beëindiging van deze slapende dienstverbanden onder betaling van een vergoeding ter hoogte van de transitievergoeding.

 

Volledige en correcte aanvraag
Het is van belang om in één keer een volledige en correcte aanvraag in te dienen. Zo weet u zeker dat het UWV de aanvraag in behandeling neemt en dat u zo snel mogelijk een maximale compensatievergoeding ontvangt.

 

Productsheet

 

Bron: BDO

 

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885