2020 april

30 april 2020

Modelbrief voor aanvragen huurkorting

In samenwerking met ondernemersorganisaties is een modelbrief opgesteld die door ondernemers gebruikt kan worden om huurkorting aan...

Lees meer
28 april 2020

Criteria Corona-OverbruggingsLening (COL) bekend; aanvragen mogelijk vanaf 29 april

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups,...

Lees meer
28 april 2020

Resultaten enquête ondernemers

Vandaag zijn de eerste resultaten van de enquête onder ondernemers bekend geworden. 437 mensen hebben de online...

Lees meer
23 april 2020

6 vragen over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Sinds 6 april is het mogelijk om een subsidie op grond van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid aan...

Lees meer
23 april 2020

Inspraak regionale bedrijventerreinenstrategie verlengd

De inspraakperiode voor de concept ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 is met drie weken verlengd. Belanghebbenden kunnen tot...

Lees meer
21 april 2020

Leidse regio brengt economische inzichten rondom coronacrisis in kaart

19.7% van de werkgelegenheid in het 071-gebied is acuut stilgevallen. Sectoren als horeca, detailhandel en cultuur worden...

Lees meer