Uitbreiding regeling tegemoetkoming ondernemers!

Extra groepen ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 28 maart de uitbreiding van de regeling bekend gemaakt, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

 

Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben hiertoe besloten op basis van de sinds vrijdag gedane aanvragen voor de TOGS en de recente acute, negatieve ontwikkelingen van winkelomzetten. ,,Het zijn uitzonderlijke tijden die grote gevolgen hebben voor ondernemers. Daarom heeft het kabinet bij de aankondiging van het Noodpakket voor banen en economie ook meteen gezegd dat dit pakket nooit stilstaat. Ondernemers in de sector non-food kunnen weliswaar openblijven, maar zien hun inkomsten sterk teruglopen door de noodzaak tot social distancing. Omdat ze hard getroffen worden verruimen we de regeling”.

 

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

 

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben directe consequenties voor de inkomsten in een aantal specifieke sectoren. Bijvoorbeeld door de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden, bepaalde groepen ondernemers in de non-food sector en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging en annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders. Voor deze ondernemers doet het kabinet via deze gift nog iets extra aan de hoge nood naast andere maatregelen als tegemoetkoming loonkosten en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten.

 

Waar en wanneer kan ik een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)?
Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend.

 

Voor wie is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) bedoeld?
Ondernemers in onderstaande sectoren kunnen aanspraak maken. Het gaat om ondernemers die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden. Een gedetailleerd overzicht van sectoren is beschikbaar. (voor een gedetailleerd overzicht zie publicatie in Staatscourant). De lijst met branches en sectoren wordt maandag 30 maart geactualiseerd:

-Eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés

-Haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten

-Evenementenlocaties en organisatoren

-Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen

-Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs

-Rijschoolhouders

-De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren

-Casino’s

 

Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.

 

Waar moet ik aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS?
De hoofdactiviteit van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met één van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel.
– Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.
– U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste €4000 zal lijden.
– U heeft minstens €4000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.
– Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
– Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020.
– Uw onderneming is geen overheidsbedrijf.
– Uw onderneming is niet failliet.
– Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank;

 

Waarom valt mijn branche, sector niet in de lijst van SBI-codes om in aanmerking te komen voor de regeling Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)?
De aangewezen sectoren hebben te maken met gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging en annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders.

 

Komt u niet in aanmerking dan heeft het kabinet andere maatregelen, opgesteld in het Noodpakket economie en banen.

 

Nederlandse ondernemers kunnen vanwege de economische gevolgen van corona een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het kabinet via de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) of extra ondersteuning voor zzp’ers. Ook kunnen bedrijven een beroep doen op de diverse belastingmaatregelen en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten. Kijk hier voor een overzicht van alle regelingen.

 

Ik heb mijn zaak (verplicht) moeten sluiten als gevolg van corona. Maar ik krijg de melding dat ik obv mijn SBI niet in aanmerking kom. Waar kan ik me melden als ik van mening ben dat mijn bedrijf wel in aanmerking komt en onder de door de overheid geselecteerde branches zou moeten vallen.
Als je een onderneming inschrijft bij KVK, krijg je een SBI-code (standaard bedrijfsindeling). Deze code vertelt iets over de economische activiteit van jouw bedrijf. Andere bedrijven gebruiken deze informatie, bijvoorbeeld om klanten te zoeken. De overheid gebruikt de SBI-codes om beleid te maken. Het is aan ondernemers zelf om de SBI-code te wijzigen bij KVK als de SBI-code onjuist is, of als uw bedrijfsactiviteiten veranderen. Iedereen die voor 15 maart ingeschreven stond in het handelsregister, valt onder de SBI code die er toen stond.

 

Wij zijn bekend met de signalen dat bedrijven menen wel in aanmerking te komen voor de regeling. RVO inventariseert en geeft deze signalen door aan ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze regeling staat nog open tot 26 juni waardoor alle aspecten van de regeling continu in de gaten worden gehouden. Dit is niet noodzakelijkerwijs het laatste wat we zeggen over deze regeling. Kijk ook of uw onderneming in aanmerking komt op een van de andere regelingen uit het pakket.

 

Ik sta geregistreerd onder een verkeerde SBI-codes. Hoe is deze aan te passen?
Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-codes in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl. Per geval zal naar de registratie bekeken worden.

 

Als ik niet in aanmerking kom voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Waar kan ik dan terecht?
Het is niet de enige regeling in het noodpakket. Kritiek en zorgen nemen we serieus. Deze regeling staat nog open tot 26 juni waardoor we continu alle aspecten van de regeling in de gaten kunnen houden. Dit is niet noodzakelijkerwijs het laatste wat we zeggen over deze regeling. Kijk ondertussen ook of uw onderneming in aanmerking komt op een van de andere regelingen uit het pakket.

 

Het kabinet heeft het Noodpakket economie en banen opgesteld. Nederlandse ondernemers kunnen vanwege de economische gevolgen van corona een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het kabinet via de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) of extra ondersteuning voor zzp’ers. Ook kunnen bedrijven een beroep doen op de diverse belastingmaatregelen en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten. Kijk hier voor een overzicht van alle regelingen.

 

Bron: Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885