Noodloket 4000 euro voor eet en drinkgelegenheden is open

Het Noodloket is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Ondernemers in sectoren met aangewezen SBI-codes bij de Kamers van Koophandel kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

 

Waar kan je de regeling aanvragen?
Aanvragen kan bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

 

Welke sectoren kunnen terecht bij het Noodloket?
Het Noodloket is bedoeld voor sectoren waar de gezondheidsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de inkomsten. Zoals eet-en drinkgelegenheden en andere gedupeerde ondernemingen op basis van overzicht sbi-codes van je inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel. Staat je sbi-code op de volgende lijst? Dan kun je de aanvraag doen:Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

 

55 Logiesverstrekking
55.10.1 Hotel-restaurants
55.10.2 Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden
56 Eet- en drinkgelegenheden
56.1 Restaurants, cafetaria’s e.d.
56.10 Restaurants, cafetaria’s e.d. en ijssalons
56.10.1 Restaurants
56.10.2 Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.
56.21 Eventcatering
56.3 Cafés
56.30 CafésStaat jouw code er niet bij? Dan is er voor nu geen recht op de gift. De lijst kan nog worden uitgebreid.

 

Rijksoverheid

 

De beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 is één van de snelle noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De tegemoetkoming is voor ondernemers die direct getroffen zijn door diverse kabinetsmaatregelen die het covid-19 virus indammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.

 

Waar en wanneer kan ik een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de tegemoetkoming?
Vanaf vrijdag 27 maart 2020 is het mogelijk om een aanvraag te doen voor de € 4000 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ga naar www.rvo.nl/tegemoetkoming-schade-COVID 19 en vul daar het formulier in. Je hebt drie maanden de tijd (tot en met vrijdag 26 juni 2020) om een aanvraag in te dienen.

 

Welk type bedrijven/sectoren met recht op deze tegemoetkoming?
Een eerste afbakening van de doelgroep van deze beleidsregel zijn ondernemingen in de sectoren:
eet- en drinkgelegenheden: dit zijn restaurants, cafetaria’s, cafés, et cetera;
bioscopen;
haar- en schoonheidsverzorging: dit zijn kappers, pedicures, visagisten, et cetera;
reisbemiddeling en reisorganisaties;
rijschoolhouders;
sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen;
bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen.

 

Wat is de reden dat sommige bedrijven een tegemoetkoming krijgen?
De onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19).
Sectoren die direct schade leiden doordat ze gedwongen hun deuren moeten sluiten;
Sectoren die direct schade leiden door het negatieve reisadvies buitenland;
Sectoren die direct schade leiden door de inperking van bijeenkomsten en evenementen.

 

Ik ben zzp’er, kan ik ook gebruik maken van de tegemoetkoming?
Ja, mits je aan alle criteria voldoet.

 

Ik ben startende ondernemer, kan ik ook aanspraak maken op de regeling?
Ja dat kan. Je moet wel omzet hebben, en aan alle criteria voldoen.

 

Moet mijn bedrijf volledig gesloten zijn om aanspraak te kunnen maken op deze regeling?
Jouw hoofdactiviteit moet binnen de in de Staatscourant gepubliceerde SBI codes vallen om in aanmerking te komen.

 

Moet mijn bedrijf gevestigd zijn in Nederland om recht te hebben op de 4000 euro?
Jouw onderneming moet in Nederland gevestigd zijn.

 

Ik kom niet in aanmerking voor de Tegemoetkoming getroffen sectoren maar heb wel geld nodig. Welke regelingen kunnen me daarbij helpen? Of: Wat als mijn SBI-code er niet bij staat?
Op Rijksoverheid staat een overzicht van regelingen voor bedrijven die schade hebben door de Coronamaatregelen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/algemene-vragen. (Een rijksbrede infographic hierover is in voorbereiding))

 

Ik heb meerdere bedrijven, komen die ook in aanmerking?
De tegemoetkoming is per onderneming, niet per vestigingseenheid.

 

Komen stichtingen en verenigingen ook in aanmerking voor de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren ?
Ja deze komen ook in aanmerking, mits ze aan alle voorwaarden voldoen.

 

Moet ik belasting betalen over de 4000 euro?
Nee, tegemoetkoming is als zodanig vrijgesteld van belastingen.

 

Stelt de overheid eisen aan hoe ik als ondernemer de tegemoetkoming besteed?
Nee, de tegemoetkoming heeft geen bestedingsdoel.

 

De tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren is vastgesteld op 4000 euro per bedrijf. Hoe wordt de schade vergoedt van ondernemingen van grotere omvang?
Voor ondernemingen met meer dan 250 medewerkers verwijzen wij je door naar website van KvK; https://www.kvk.nl/corona/.

 

Als 4000 euro niet genoeg is, wat moet ik doen?
Ga na welke andere regelingen in het ‘noodpakket banen en economie’ voor jou beschikbaar zijn. Wij verwijzen je hiervoor door naar de KvK. De KvK is telefonisch te bereiken via0800 2117 (werkdagen (8:30 – 17.00).

 

Hoe snel na aanvraag zal het bedrag worden uitbetaald?
Bij verstrekking van de juiste gegevens zal de aanvraag binnen drie weken worden goedgekeurd en uitbetaald.

 

Is het wie het eerst komt die het eerst maalt ?
Elk bedrijf dat voldoet aan de criteria komt voor de tegemoetkoming in aanmerking.

 

QA Voorwaarden

 

Hoe checkt een bedrijf of ze in aanmerking komen?
Via de lijst Standaard Bedrijfsindeling (SBI-Code). SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers en staat in handelsregister van de Kamer van Koophandel. De tegemoetkoming is voor die mkb-bedrijven waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes [overzicht codes op website]

 

Waar staan de SBI-codes?
De tegemoetkoming is voor die mkb-bedrijven waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes [overzicht codes op website]. het bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KvK. Je kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

 

Moet mijn bedrijf volledig gesloten zijn om aanspraak te kunnen maken op deze regeling?
In bepaalde sectoren zijn ondernemingen gedwongen hun deuren sluiten. Uitgangspunt, ook in deze regeling, is dat de ondernemingen in die sectoren zich daar ook aan houden.

 

De regeling geldt voor ondernemingen. Hoe weet ik of ik een onderneming heb?
Jouw organisatie moet als onderneming staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Ondernemingen kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Voorbeelden zijn: eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, coöperatie, vereniging en stichting.

Een overheidsinstantie, die als onderneming staat geregistreerd, komt niet in aanmerking.

 

In hoeverre speelt omzetverlies een rol?
Bedrijven moeten bij de aanvraag aangeven dat zij een omzetverlies van minimaal € 4000 en
€ 4000 aan vaste lasten verwachten gedurende in de periode van drie maanden van 16 maart 2020 t/m 15 juni (Sinds aankondiging maatregelen sluiting horeca etc).

 

Moet mijn bedrijf gevestigd zijn in Nederland om recht te hebben op de €4000?
Ja, de onderneming moet met een fysieke vestiging gevestigd zijn in Nederland (niet zijde het woonadres).

 

Hoe wordt gecontroleerd of een ondernemer voldoet aan de criteria?
Achteraf voert RVO controles uit of aan de criteria is voldaan en werkt daarin samen met de KvK en het ministerie van Financiën.

 

Stelt de overheid eisen aan hoe ik als ondernemer de tegemoetkoming besteed?
Nee. Je mag zelf bepalen waar je het geld aan uitgeeft.

 

Wat houdt de algemene de-minimis verordening in?
Voor de meeste ondernemingen geldt het volgende: Op grond van de reguliere de-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over een periode van 3 belastingjaren tot € 200.000 steunen zonder dat dit ongeoorloofde staatssteun oplevert. Deze steun is zo minimaal (de-minimis) dat het weinig tot geen impact heeft op de interne markt. Als dit plafond is bereikt, mogen overheden aan de onderneming in het betreffende jaar geen de-minimissteun meer verlenen. Bij het aanvragen verklaar je dat je geen aanspraak heeft gedaan op deze 200.000 euro staatssteun en dat je voldoet aan de voorwaarden van deze verordening.

 

Wat is eHerkenning niveau 1 en hoe kom ik eraan?
Via het eLoket dien je jouw aanvraag voor de tegemoetkoming digitaal in. Voor het indienen van jouw aanvraag heb je eHerkenning niveau 1 of DigiD nodig. eHerkenning is een digitaal identificatie systeem voor ondernemers; vaak gebruikt bij subsidieaanvragen bij overheden. De aanvraag voor een eHerkenningsmiddel niveau 1 kan vaak al binnen een dag afgerond zijn en is een jaar geldig. Er zijn meerdere leveranciers en aan de aanvraag zitten eenmalig kosten. Dit verschilt tussen leveranciers. Er is geen spoedaanvraag nodig. Lees het stappenplan aanvragen eHerkenning.

 


Kan ik mijn KvK-gegevens met terugwerkende kracht wijzigen?

RVO gebruikt de gegevens van het handelsregister van de Kamer van Koophandel met peildatum 15 maart 2020. Het met terugwerkende kracht wijzigen van gegevens zoals; privéadres, vestigingsadres en/of SBI-code hoofdactiviteit, om zo in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is niet mogelijk.

 

Bron: Horeca Nederland

https://www.khn.nl/kennis/compensatieregeling-getroffen-sectoren-rvo

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885