BVL fel tegen parkeervisie gemeente Leiden

Binnenkort legt de gemeente de “parkeervisie 2019-2030” ter inzage. De Leidse ondernemersverenigingen zien nog veel ruimte voor verbetering. Leiden heeft behoefte aan positieve stappen als beter openbaar vervoer en meer gastvrije hubs naar voorbeeld van de Haagweg, en niet aan negatieve maatregelen als hogere parkeergelden en minder plekken. BVL strijdt samen met andere ondernemersverenigingen voor een betere bereikbaarheid en een integrale visie op mobiliteit, voordat er drastische parkeermaatregelen worden genomen.


Het is geen nieuws dat mobiliteits- en parkeerproblemen breed leven onder de Leidse ondernemers. Slechte bereikbaarheid, een tekort aan plekken, hoge parkeergelden en dichtgeslibde routes zijn aan de orde van de dag. Als economisch centrum met een snel groeiende bevolking vraagt Leiden om een heldere visie en creatieve oplossingen op het gebied van parkeren. BV Leiden en Ondernemend Leiden besteden daarom veel energie aan het ontwikkelen van ideeën en overleg met de gemeente om te zorgen dat de huidige én toekomstige mobiliteitsproblemen het hoofd geboden worden.

 

Duurzame alternatieven
De problemen benoemd in de “parkeervisie 2019-2030” zijn slechts een klein onderdeel van een bredere mobiliteitsproblematiek. De meeste bezoekers van Leiden pakken de auto vanwege het gebrek aan goede alternatieven, en daarom stellen we voor om eerst de bereikbaarheid van de stad verbeteren. We zetten bijvoorbeeld in op de uitbreiding van het netwerk van ‘gastvrije hubs’ naar voorbeeld van het parkeerterrein aan de Haagweg, het vergroten en verbeteren van het openbaar vervoersnetwerk, en het reguleren van het wildparkeren door vrachtwagens. Daarnaast valt er op het gebied van gastvrijheid en bereikbaarheid voor fietsers nog veel winst te behalen. De maatregelen die we voorstellen zullen een positief effect hebben op de verkeers- en parkeerdruk, terwijl de stad goed bereikbaar blijft voor inwoners, winkelpubliek, forenzen en toeristen.

 

Parkeervisie 2019-2030
Helaas voorspellen de plannen van de gemeente weinig goeds. Hoewel de gemeente aangeeft de Leidse ondernemers graag als gesprekspartner te hebben, zien we weinig terug van de door ons voorgestelde oplossingen. In plaats daarvan legt de gemeente de nadruk op een steeds strikter parkeerplan. De aangekondigde “Parkeervisie 2019-2030” bevat vooral maatregelen die een negatieve invloed zullen hebben op de Leidse economie. De gemeente wil de parkeergelden (verder) verhogen en de zones voor betaald parkeren vergroten. Ook worden de nieuwe bezoekersparkeergarages aan de Lammermarkt en Garenmarkt opengesteld voor bewoners en vergunninghouders. Leiden heeft behoefte aan een brede langetermijnvisie op bereikbaarheid en mobiliteit, maar de gemeente concentreert haar aandacht op één stukje van de puzzel.

 

Oplossingen in plaats van maatregelen
Natuurlijk zijn de Leidse ondernemers bereid moeite te doen voor een groenere stad, maar de plannen van de gemeente hebben ernstige gevolgen voor het economisch klimaat. Het verhogen en verbreden van de parkeergelden en bezoekersparkeerplekken beschikbaar stellen aan bewoners biedt geen oplossing voor het parkeerprobleem, maar zorgt voor een daling van het aantal bezoekers. De gemeente moet zich beseffen dat de parkeerproblematiek slechts een onderdeel is van een mobiliteitsvraagstuk waar een overkoepelende langetermijnvisie op geboden is. De Leidse ondernemersverenigingen willen daarom éérst duurzame oplossingen invoeren voordat bezoekers door negatieve maatregelen niet hun auto, maar de stad worden uitgejaagd.

 

Naar verwachting wordt de “Parkeervisie 2019-2030” januari 2020 ter inzage gelegd. De komende tijd zullen we u via de site van BV Leiden op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen rondom dit onderwerp. Daarnaast zijn we natuurlijk altijd benieuwd naar uw mening, ideeën en oplossingen omtrent mobiliteit en parkeren in de Leidse regio. Stuur daarvoor een mailtje naar info@bvleiden.nl of reageer via onze socialmediakanalen.

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885