Gesprekken over arbeidsmarkt gestart

Om de kansen te verkennen voor een House of Skills voor regio Leiden worden er in september gesprekken gevoerd met bestuurders van zorginstellingen en welzijnsorganisaties, met ondernemers en bedrijven die werkzaam zijn in de sector techniek en gesprekken met organisaties en bedrijven uit de sector hospitality (denk aan hotels, horeca, toerisme en congressen).

 

Moeilijk vervulbare banen

De gesprekken moeten zicht geven op de uitdagingen die men ziet op het gebied van moeilijk vervulbare vacatures. Gesproken wordt over mogelijke oplossingen en wie daarbij een rol of verantwoordelijkheid heeft. Met name wordt gekeken naar de kansen die certificering en verkorte opleidingen kunnen bieden in banen op het gebied van zorg, techniek en hospitality. Werknemers (denk aan zij-instromers, herintreders of mensen die meer willen gaan werken) worden daarbij via een korte opleiding, die wordt afgerond met een certificaat, klaargestoomd voor een baan uit de markt. Dat geeft voor zowel werkgevers als werknemers snel resultaat.

 

Enorme betrokkenheid

Roy van Cooten, projectleider vanuit de gemeente Voorschoten: ‘De gesprekken geven een goed inzicht in wat er al wordt gedaan en waar nog behoefte aan is. Vanuit Economie071 kijken we specifiek naar de kansen die samenwerking biedt: kunnen we dingen samen oppakken zodat het sneller en slimmer gaat en het een duurzamer resultaat oplevert? Het is mooi om te zien dat er veel enthousiasme is om samen aan de slag te gaan. Er is ook een enorme betrokkenheid bij de uitdaging om talenten goed aan te laten sluiten bij de vraag uit de arbeidsmarkt. Men zit echt te springen om gemotiveerde en in de basis goed opgeleide mensen’.

 

Wat valt op in de gesprekken?

Roy: ‘Een mooi inzicht voor ons is dat het voorkomen van uitval in de zorg een belangrijk thema is. Dit moet op tijd worden voorkomen, omdat mensen anders thuis komen te zitten. Het op latere leeftijd doorstromen naar een andere functie is daarom een belangrijk vraagstuk. Men ziet daarbij kansen voor samenwerking met de sector techniek en hospitality. Techniek omdat je met een zorgachtergrond ook goed zou kunnen doorstromen naar een functie bij een toeleverancier. Denk aan planning, logistiek of inkoop. Ook werken voor een e-health bedrijf is een optie. In die functies is kennis van de zorgsector heel handig. Met een korte opleiding komt zo’n overstap in beeld. Hospitality is een kans, omdat in verpleeghuizen de zorg steeds meer op maat wordt aangeboden. Een waardig levenseinde staat centraal. Om dat te kunnen bieden zijn vaardigheden als gesprekken kunnen voeren en goed kunnen luisteren belangrijk. Dat vraagt niet altijd om verpleegkundige kennis. Binnen verpleeghuizen komen er dus ook andersoortige functies, waar we mensen voor moeten opleiden. Ook in de hospitality sector wordt die vervaging van beroepsbranches gesignaleerd. Vanuit de bouwsector horen we dat er veel meer generiek zou moeten worden opgeleid op het MBO. Specialismen worden daarna op de werkvloer aangeleerd. Het onderwijs zou ook veel meer echt met het bedrijfsleven samen de opleiding moeten vormgeven. Die ontwikkeling zien we nu ook gaande bij het MBO in de vorm van centra voor innovatief vakmanschap. Dat komt dus al mooi tegemoet aan de vraag uit de markt. Hoe we dat verder kunnen uitbouwen nemen we ook mee in ons actieplan.’

 

Bron: Economie071

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885